loading   Laddar sida...
K3

K3-turné

K3 blir det nya huvudregelverket för redovisning i onoterade företag. Mindre företag kan välja K2 som är ett förenklat alternativ. Vad gäller för ditt företag?

K3 och K2 skiljer sig avsevärt åt. K2 är ett regelsystem medan K3 är ett principbaserat regelverk. Det principbaserade K3 ställer större krav på att redovisa valda redovisningsprinciper. K3 gör det möjligt att använda funktionsindelad  i stället för kostnadsslagsindelad resultaträkning. K3, men inte K2, tillåter att internt genererade immateriella tillgångar tas upp som tillgångar i redovisningen. K3 är skrivet ur ett koncernredovisningsperspektiv medan K2 är skrivet för en juridisk person.

Att vara väl förberedd är nyckeln till framgång. Vi på Ernst & Young har utvecklat en processorienterad metodik för att säkerställa att ditt företag hanterar övergången till ett nytt redovisningsregelverk så smidigt som möjligt.

Under våren 2013 fortsätter Ernst & Young sin K3-turné. Passa på att boka din plats redan idag!

Datum Seminarium Ort
19 mars     K3 Generell Malmö
20 mars K3 Generell Kristianstad
21 mars K3 Generell Ängelholm
4 april K3 Fastighetsbolag Helsingborg
11 april K3 Finansiella Instrument Malmö

Alla seminarier är kostnadsfria och startar kl. 07.30 med registrering och frukost, seminariet pågår mellan kl. 08.00-10.00.


Innehåll:

K3 Generell
► Huvuddragen i K3
► K2 och K3 – likheter och skillnader. Vad gäller för dig?
► Hur skiljer sig K3 från IFRS?

K3 Fastighetsbolag
► Komponent- avskrivningar
► Övergångsregler
► Skillnader K2 och K3 gällande uppskrivningar och uppskjuten skatt

K3 Finansiella Instrument
► Att redovisa till anskaffningsvärde eller verkligt värde
► Att tänka på vid säkringsredovisning samt vid nedskrivning av finansiella instrument
► Utökade upplysningskrav


Kontaktpersoner:

Helsingborg
Vanessa Busk e-post alt.
tfn
042 - 499 17 54

Kristianstad
Kajsa Westesson
e-post alt.
tfn
044-20 75 00

Malmö
Kate Persson
e-post alt.
tfn
040-693 16 39

Ängelholm
Titti Persson e-post alt. 
tfn
0431- 41 79 78

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.