loading   Laddar sida...
K3

Fastighetsdagen Sydost 2013 - Växjö, Kalmar och Karlskrona

Välkommen till Ernst & Youngs årliga seminarium om fastighetsfrågor i samarbete med Fastighetsägarna. På agendan står branschläget både i Sverige och internationellt. Du får också information om nyheter inom redovisning, K3, fastighetsbeskattning och fastighetsmoms. Du får även möjlighet att mingla med branschkollegor och våra experter.

Seminariet vänder sig till dig som är fastighetsägare eller på annat sätt engagerad i fastighetsbranschen. Ta tillfället i akt att nå nya insikter om hur du kan öka lönsamheten och undvika problem.

Program

Aktuella fastighetsfrågor
Representanter från Fastighetsägarna tar upp aktuella ämnen.

I Växjö träffar ni Eleonor Cserpes, Regionchef Fastighetsägarna Syd, i Kalmar Carl Stenberg, Ansvarig Näringspolitik och i Karlskrona, Tommy Svensson, Regionchef Blekinge.

Hur är det med marknaden?
Hur är det med hyrorna och fastighetsvärdena i Sverige och globalt? Vilka affärer görs? Hur blir det framöver? Ingemar Rindstig, revisor i flera noterade fastighetsbolag och ansvarig för Ernst & Youngs branschgrupp Real Estate, tar tempen på fastighetsmarknaden.

K3 för fastighetsbolag
Ingemar Rindstig gör en genomgång av K3-regelverket för fastighetsföretag och andra väsentliga redovisningsnyheter

Fastighetsbeskattning och fastighetsmoms
Skattekonsult Lars Johansson som tillhör Ernst & Youngs branschgrupp Real Estate tar upp aktuella inkomstskatte- och momsfrågor inom fastighetsbranschen.

Vid frågor: Jenny Karlsson, e-post jenny.karlsson@se.ey.com, tfn 0455-309 110

Växjö
Datum: onsdagen 20 mars
Tid: kl. 17.00–20.30. Vi bjuder på kaffe och smörgås. 
Plats: Konserthuset, V Esplanaden 10-14, Växjö
Avgift: kostnadsfritt.

Kalmar
Datum: torsdagen 21 mars 
Tid: kl. 07.30–10.30. Vi börjar med frukost. 
Plats: Glasverandan i Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49, Kalmar
Avgift: kostnadsfritt.

Karlskrona
Datum: torsdagen 21 mars 
Tid: kl. 14.00–17.00. Vi bjuder på kaffe och smörgås. 
Plats: Skeppsbron (ingång Länsstyrelsen), Skeppsbrokajen 4, Karlskrona
Avgift: kostnadsfritt.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.