loading   Laddar sida...

Välkommen till frukostseminarie om prissättning av koncerninterna lån!

Den 7 mars är Du välkommen till ett seminarium om Transfer Pricing. Fokus för seminariet är prissättningen av koncerninterna lån i ljuset av den praxis som har etablerats efter Diligentia domen. Vi kommer även att göra en internationell utblick vad gäller prissättningen av lån, benchmark-studier, användandet av safe harbour-regler m.m. 

Utöver koncerninterna lån kommer vi även ta upp möjligheterna till undanröjande av dubbelbeskattning med anledning av upptaxering i en Transfer Pricing revision. Som en följd av nedgången i den globala ekonomin har antalet Transfer Pricing upptaxeringar ökat och därmed även den ekonomiska dubbelbeskattningen. Möjligheterna till undanröjande av dubbelbeskattning är därmed en högst aktuell fråga för många svenska bolag. Utöver ovanstående kommer vi även att ta upp andra nyheter inom Transfer Pricing området.  

Ur innehållet: 

♦ Prissättning av koncerninterna lån i ljuset av Diligentia domen och den praxis som har etablerats därefter.
♦ Internationell utblick vid prissättning av koncerninterna lån.
♦ Närmare om möjligheter till undanröjande av dubbelbeskattning med stöd av dubbelbeskattningsavtal.
♦ Aktuell rättspraxis och övriga internationella nyheter.

Välkommen med din anmälan! 

Kursansvarig: Ulrika Eklöf, Partner, Ernst & Young.
Datum: torsdag 7 mars
Tid: kl. 08.30–10.00. Frukost serveras från kl. 08.00.
Plats: Ernst & Young, Torggatan 4, Malmö
Avgift: Vi bjuder på seminarie och frukost
För mer information kontakta Jan Brandt via e-post eller tfn 040-693 1697.
Anmäl dig senast måndag 4 mars. Anmälan är bindande.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.