loading   Laddar sida...

Välkommen till frukostseminariet – Momsnyheter, faktureringsregler – uppföljning

Den 1 januari infördes de nya EU-gemensamma faktureringsreglerna. Under seminariet följer vi upp frågeställningar som uppkommit och ställningstaganden från Skatteverket kring dessa nya regler. Vi tar även upp ett urval av andra momsnyheter som t.ex. senaste praxis och uttalanden från Skatteverket.

Föreläsare: Lena Westfahl och Klara Modin, skattejurister hos Ernst & Young.

Datum: Torsdag 21 februari
Tid: kl. 08.00–09.00. Frukost serveras från kl. 07.30.
Plats: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm
Avgift: kostnadsfritt
För mer information kontakta via e-post: christina.sjunnesson@se.ey.com eller tfn 070-318 97 83.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.