loading   Laddar sida...

Välkommen till frukostseminariet – VD i ägarledda bolag

VD-rollen är en mångfacetterad roll med ansvar för olika lagar, skyldigheter och förpliktelser i förhållande till redovisning, skatter, bolagets verksamhet etc. En annan viktig del är också strategisk planering, målsättning och nyckeltal. Jesper Grip och Emma Söderbäck kommer att beskriva VD-rollen utifrån ett aktiebolagsrättsligt perspektiv och Mikael Bergsten kommer att berätta mer om verktyg i VD-rollen och dela med sig av sina erfarenheter kring att definiera, prioritera och arbeta mot uppsatta mål så att alla förstår och hur man får hela verksamheten att ”springa” åt samma håll, d.v.s. mot visionen och de uppsatta målen.

Föreläsare: Jesper Grip, Emma Söderbäck och Mikael Bergsten, konsulter hos Ernst & Young.

Datum: Torsdag 14 mars
Tid: kl. 08.00–09.00. Frukost serveras från kl. 07.30.
Plats: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm
Avgift: kostnadsfritt
För mer information kontakta via e-post: christina.sjunnesson@se.ey.com eller tfn 070-318 97 83.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.