loading   Laddar sida...

Välkommen till frukostseminariet – Deklarationsnyheter

Inför 2013 års taxering tar vi upp skattenyheter och blankettförändringar för både aktiebolag och privatpersoner. Vi ger även råd och praktiska tips avseende inkomstdeklarationen.

Föreläsare: Johanna Wiklund, skattejurist hos Ernst & Young.

Datum: Torsdag 11 april
Tid: kl. 08.00–09.00. Frukost serveras från kl. 07.30.
Plats: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm
Avgift: kostnadsfritt
För mer information kontakta via e-post: christina.sjunnesson@se.ey.com eller tfn 070-318 97 83.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.