loading   Laddar sida...

Fällor och fel på momsområdet

Kursen vänder sig till dig som arbetar med den praktiska momshanteringen. Vi tar upp olika situationer där det lätt kan bli problem, vad som händer och hur man kan undvika felen.

Ur innehållet:
De nya faktureringsreglerna, utlägg och vidarefakturering, reglerna om handel med varor och tjänster inom EU, avdragsrätt för ingående moms, jämkningsreglerna, marknadsvärdebeskattning och frivillig skattskyldighet för uthyrning av fastigheter.

Kursansvarig: Lena Josefsson och Anna Buhre, skattekonsulter hos Ernst & Young Göteborg
Datum: onsdag 6 mars
Tid: kl. 09.00–12.00. med avbrott för kaffe och fralla
Plats: Ernst & Young, Odinsgatan 13, Göteborg
Avgift: 2 000 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kaffe, fralla och kursdokumentation.
För mer information kontakta Lena Josefsson via e-post lena.josefsson@se.ey.com eller Anna Buhre via e-post anna.buhre@se.ey.com.
Anmäl dig senast
fredagen den 1 mars.
Anmälan är bindande.

Till anmälan!

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.