loading   Laddar sida...

Styrelsearbete i ägarledda företag

Ett av styrelsens främsta ansvarsområden är att skapa en hållbar strategi för företagets utveckling. Ett aktivt styrelsearbete kan skapa lönsamhet i ett bolag och vara ett stöd vid krissituationer eller när betydelsefulla vägval måste göras. Styrelsen ska också arbeta aktivt med att ta fram strategier och mål, identifiera och följa upp risker samt följa god sed i styrelsearbetet. Dessutom kan styrelseledamöter i vissa situationer bli ansvariga för bolagets skulder, något som kan vara särskilt aktuellt under en lågkonjunktur.

Sitter du med i en företagsstyrelse eller driver du ett företag som har tankar på att ta in en extern styrelse? Då är det här ett frukostseminarium för dig.

Följande frågor tas upp
♦ Varför ska man ha en styrelse?
♦ Vad har styrelsen för ansvar?
♦ Vad åligger mig personligen som ledamot?
♦ Vad kan en extern styrelse tillföra till bolaget?

Kursansvarig: Annika Melin Jakobsson, affärsjurist, Ernst & Young, tfn 08-520 595 08.
Datum: 22 maj 2013
Tid: kl. 08.00–09.00. Frukost serveras från kl. 07.30.
Plats: Ernst & Young, Odinsgatan 13, Göteborg
Avgift: kostnadsfritt
För mer information kontakta Sofia Ström via e-post sofia.strom@se.ey.com.
Anmäl dig senast 16 maj
Anmälan är bindande.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.