loading   Laddar sida...

Välkommen på utbildning om utlandspersonal

EY i Stockholm genomför den 5 november en utbildning för dig som arbetar med HR-, ekonomi- och lönefrågor för utlandspersonal. Utbildningen riktar sig framför allt till dig som är helt ny på området och till dig som arbetat något/några år men vill lära dig mer.

Vi går igenom grundläggande skatte- och socialförsäkringsregler för utlandspersonal, både personer från annat land som arbetar i Sverige och svenska personer som arbetar utomlands. Utbildningen omfattar också de särskilda regler som gäller för svenska arbetsgivare som har personal i andra länder, t.ex. utsänd personal, pendlare, tjänsteresenärer samt vad som gäller för styrelsearvode till styrelseledamöter från annat land.

Utbildningen är en blandning av teori och praktik. Vi tar upp de planeringsmöjligheter som finns, t.ex. expertskatt. Vi ger också praktiska tips och förslag på hur t.ex. interna processer och lönesystemet kan användas avseende utlandspersonal för att minimera tidskrävande speciallösningar och extraarbete.

Andra viktiga frågor är pensionsregler, särskild löneskatt, semesterersättning och arbetsrätt för utlandspersonal samt och de nya reglerna om registrering av utlandspersonal hos Arbetsmiljöverket och Skatteverket. Du kommer få stor möjlighet att påverka kursinnehållet genom att gå igenom exempel och att kunna ställa frågor.

Du kommer möta kollegor på andra företag som också arbetar med samma frågor, och få möjlighet att utbyta erfarenheter med dem.

Kontakta oss gärna om du har några frågor om kursen.

Catarina Wahlgren Sjöstedt, via e-post eller tfn 08-520 598 44
Anna af Donner, via e-post eller tfn 08-520 596 85

Datum
Tisdag 5 november 2013

Tid
Kl.09.00 - 16.00 inkl lunch

Plats
EY (tidigare Ernst & Young),
Jakobsbergsgatan 24,
Stockholm

Kostnad
4 500 kr exkl moms

Sista dag för anmälan är den 4 november. Antalet platser är begränsat. 

Varmt välkommen!

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.