loading   Laddar sida...

Välkommen till EY:s frukostseminarium om krav och risker vid flytt till Sverige

Den 20 november är du varmt välkommen till ett seminarium med EY:s Human Capital-avdelning i Stockholm. 
 
Vi kommer att diskutera krav och risker som kan uppstå i samband med en utsändning till eller lokalanställning i Sverige. Vi kommer framförallt att titta på de krav och risker som kan uppstå från ett business immigration, folkbokförings- samt socialförsäkringsperspektiv. Vi går också igenom hur man undviker att problem uppstår i form av bland annat fel arbets- och uppehållstillstånd eller felaktiga ansökningar av sociala förmåner.

Områden som vi kommer att behandla är:

 • Frågor att tänka på vid flytt till Sverige
 • Gällande regelverk
 • Samordningsnummer eller personnummer
 • Registreringskrav, Skatteverket/Försäkringskassan/Arbetsmiljöverket
 • Arbets- och uppehållstillstånd
 • EU/EES-registreringar
 • EU Blåkortet
 • Fri rörlighet inom Schengenområdet
 • Sanktioner
 • Problemområden inom svensk socialförsäkringsrätt

Om du har du frågor eller vill veta mer, kontakta Anna af Donner, via e-post eller tfn 08-520 596 85.

Datum
Onsdag 20 november 2013

Tid
kl. 7.30-8.00 Frukost 
kl. 8.00-10.30 Seminarium

Plats
EY (tidigare Ernst & Young),
Jakobsbergsgatan 24,
Stockholm

Kostnad
Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

Sista anmälningsdag är måndagen 18 november 2013.  
 

Varmt välkommen!

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.