loading   Laddar sida...

Skatt och socialförsäkring för svenska bolag med styrelseledamot som bor utomlands
 
Styrelseledamöter som bor utomlands kan omfattas av SINK i Sverige och även beskattas i sitt hemland. En viktig fråga är i vilket land arbetsgivaravgifter ska betalas. Seminariet omfattar de svenska reglerna och kort om vad som gäller i Norden.

Tid och datum
21 mars
kl. 8.00-8.30 Frukost
kl. 8.30-9.30 Seminarium 
 
Plats 
EY, Jakobsbergsgatan 24,
Stockholm  
 
Begränsat antal platser.
Seminariet är kostnadsfritt.

Frågor? 
Har du frågor eller vill veta mer? 
Kontakta Diamantine Abrahamsson 
Tfn: 08-520 591 70
 

 

 

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.