loading   Laddar sida...

Socialförsäkring - vad innebär den nya konventionen med Indien?
 
Uppdatering inom socialförsäkringsområdet. Förhandlingarna mellan Sverige och Indien har lett till en ny konvention som kommer att omfatta del av arbetsgivaravgifterna. Konventionen väntas träda i kraft i vår.

Tid och datum
14 maj 
kl. 8.00-8.30 Frukost 
kl. 8.30-9.30 Seminarium 
 
Plats 
EY, Jakobsbergsgatan 24,
Stockholm  
 
Begränsat antal platser.
Seminariet är kostnadsfritt.

Frågor? 
Har du frågor eller vill veta mer? 
Kontakta Diamantine Abrahamsson 
Tfn: 08-520 591 70
 

 

 

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.