loading   Laddar sida...
 
 
 

Välkommen till ett seminarium om utlägg, vidarefakturering och faktureringsregler

Alla företag kommer i kontakt med frågor kring utlägg och vidarefakturering. Vad är egentligen ett utlägg och hur ska en korrekt faktura se ut i momshänseende? Är vidarefakturering och utlägg samma sak?

EY bjuder in till ett seminarium där vi reder ut begreppen kring utlägg och vidarefakturering. Vi går igenom vad som är specifikt för kostnadselement, utlägg i civilrättslig mening samt inköp och vidareförsäljning, och vad som skiljer dessa tre begrepp från varandra. Du får även veta vad fakturan ska innehålla i de olika utläggsfallen.
 
Under seminariet varvar vi diskussion med konkreta exempel och intressanta rättsfall. Vi hoppas med denna genomgång göra den fortsatta momshanteringen vid utlägg och vidarefakturering, mindre riskfylld och komplicerad i ditt företag.
 
"Momsfällor” vid utläggshantering:
 • Anställda har haft utlägg för arbetsgivares räkning.
 • Säljaren har haft utlägg för en kunds räkning och ska nu fakturera kunden.
 • Inköp har skett för koncernbolags räkning som nu ska vidarefaktureras.
 • Gemensamma inköp har skett mellan företag och kostnader ska nu delas.
 
Föreläsare är Andreas Månsson och Lena Westfahl, EY.


Datum: Onsdag 19 mars 2014

Tid: kl. 13.00-16.00

Plats: EY, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm

Avgift: 2 200 kronor exklusive moms.

För mer information kontakta Diamantine Abrahamsson via e-post eller tfn 08-520 591 70.

Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är måndag 17 mars.

Varmt välkommen!

 

 

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.