loading   Laddar sida...

Välkommen på frukostseminarium om domarna i de så kallade "tryckerimomsmålen"

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat domar i de så kallade "tryckerimomsmålen" (mål nr. 3291-13 och 3499-13). HFD gick på Skatteverkets linje och ansåg således att efterbeskattning genom följdändring kan tillämpas i tryckerimomsmål och att omständigheterna i de två fallen inte medförde att det skulle vara uppenbart oskäligt att tillämpa efterbeskattning genom följdändring. 
 
EY i Stockholm anordnar den 14 mars kl. 08:00 - 09:00 ett kostnadsfritt frukostseminarium (frukost serveras från kl. 07:30) där vi kommer att gå igenom och förklara domarna samt presentera eventuella risker och möjligheter för er i anledning av domarna. 
 
Frågor? 
Har du frågor eller vill veta mer? 
Kontakta Diamantine Abrahamsson 
Tfn. 08-520 591 70

Tid och datum
14 mars 2014
kl. 7.30-8.00 Frukost
kl. 8.00-9.00 Seminarium
 
Plats 
EY, Jakobsbergsgatan 24,
Stockholm

Begränsat antal platser.
Seminariet är kostnadsfritt

 

Välkomna!

Niclas Lindgren, Jesper Öberg och Martin Carlsson

 

 

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.