loading   Laddar sida...

 

Hur vi tillsammans skapar
framtidsutsikter för unga

- En dialogkonferens om hur stadsutveckling
kan bidra till samverkan skola arbetsliv

Den ökande befolkningen i Göteborgsregion kräver fler bostäder, fler arbetsplatser, fler transporter, mer service med mera. En attraktiv stad attraherar också till företagsetablering. Detta tillsammans skapar fler arbetstillfällen och ställer höga krav på kompetensförsörjningen i regionen.

Hur kan vi tillsammans samverka för att ge våra ungdomar de bästa chanserna på en arbetsmarknad som efterfrågar kompetens? Vilka arbetsmöjligheter skapar stadsutvecklingen i regionen? Hur kan skolan bidra till och dra nytta av den stora utvecklingen som sker i samhället idag?

GR Skola Arbetsliv och Näringslivsarenan bjuder in till Dialogkonferens. Inspireras av talare så som Johan Trouvé, Charlotta Mellander samt få en inblick i hur skolorna i Varberg har utvecklat sitt samverkan skola arbetsliv arbete genom den stadsutveckling som sker i staden. Lyssna till branschens röster om framtidsjobben som uppstår i och med att staden växer och samtala med annan skolpersonal och med branschen genom Open Space
1.

Under dagen presenteras även resultatet av det studiebesöksprojekt som pågått under hösten 2016. Lyssna till elev- och lärarröster och ta del av deras lärdomar från besöken


1 En samtalsmetod där deltagarna skapar agendan utifrån en förutbestämd rubrik

Varmt Välkomna!

Tid: Den 23 mars kl 9-16.30 (frukost serveras från 8.30).
Plats: Lindholmen Science Park, Göteborg.
Målgrupp: Lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare
Anmälan: Senast 13 mars via anmälningssidan.
Arrangörer: GR Skola Arbetsliv i samarbete med Näringslivsarenan,
ett forum för branscher och företag som samarbetar kring skola-arbetslivsfrågor.

Kontakt: Johanna Redelius, GR Skola Arbetsliv
johanna.redelius@grkom.se, 0708-74 22 68.


Johan Trouvé
Vd för Västsvenska Handelskammaren.
Johans uppdrag är att fortsätta att utveckla Handelskammaren
som den samlande kraften för det västsvenska näringslivet.
 

 


Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, 
städer och kreativitet, gillar städer i alla former. 

 

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se