loading   Laddar sida...

Fysioterapi 2015

Nytt namn - Ny plats - Nya perspektiv

Nu tar vi steget från Sjukgymnastdagarna till Fysioterapi 2015. Den 21- 23 oktober ses vi på Waterfront – mitt i hjärtat av Stockholm.

Fysioterapi 2015 är till för dig som vill utvecklas och inspireras tillsammans med kollegor. Ta del av kunskap och innovationer i fysioterapins frontlinje, engagera dig i hälso- och sjukvårdens utveckling, diskutera utbildningsfrågor och nätverka.

Var med och forma framtidens fysioterapi på Fysioterapi 2015!

Stefan Jutterdal
Ordförande Fysioterapeuterna

Birgit Rösblad
Projektledare Fysioterapi 2015
FoU-chef Fysioterapeuterna

Blogg

På vägen mot minskad ohälsa och en friskare befolkning är Fysioterapeuterna en av de viktigaste medspelarna. Som ordförande i Reumatikerförbundet har jag ett mål, nämligen att nå vår vision Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Jag tror, att om vi ska nå vårt mål så måste vi i grunden förändra i förhållningssätt men också i en hel del annat, inte minst hälso- och sjukvårdens organisation.

I min dröm ska de som jag representerar, nämligen personer med olika sjukdomar i rörelseorganen få möjlighet till en snabb diagnos, god vård och behandling och inte minst möjlighet till återkommande rehabilitering. Så ser det inte ut idag.

Som exempel kan jag nämna att för en kvinna med sjukdomen ankyloserade spondylit tar det i genomsnitt sju, ja du läser rätt sju år att få sin diagnos. Förfärligt och oacceptabelt. Mycket beror på okunskap om hur man diagnostiserar men även gamla fördomar om AS.

Jag är helt övertygad om att det skull gå oerhört mycket snabbare att få diagnosen om den profession som är absolut bäst på kroppens leder, ben, senor och funktionalitet, nämligen fysioterapeuten är den som får möjlighet att utreda och diagnostisera.

Titta exempelvis på Löberödshälsan i Skåne, där arbetar man på ett sådant sätt. Jag kan också konstatera att där är patientnöjdheten i stort sett maximal.

Vi med sjukdomar i rörelseorganen är också beroende av att under hela livet med olika mellanrum få möjlighet till medicinsk rehabilitering. Så ser det heller inte ut idag. Jag behöver också någon som coachar mig så att jag själv kan utföra min egen anpassade motion och träning mellan mina rehabilteringsperioder. Inte heller där har vi ett optimalt system.

Med fler fysioterapeuter i det jag kallar första linjens sjukvård, tror jag att vi snabbare kan nå målet om ett bra liv för alla reumatiker. För min del tror jag också att det kan underlätta oerhört för de människor jag representerar. Dock räcker det inte med att bara förändra systemet och organisationen, nej fysioterapeuterna måste få större mandat än idag.
I min vision är det en fysioterapeut jag i första hand besöker när jag har besvär i rörelseorganen och ännu inte fått någon diagnos. Men, då krävs att han eller hon har mandat att exempelvis remittera, sjukskriva och behandla. Så ser det heller inte ut idag.

Tillsammans kan vi Reuamtikerförbundet och Fysioterapeuterna arbeta mot att nå målet. Därför att för oss med sjukdomar i rörelseorganen är fysioterapeuten livsviktig!

0 Comments

I mitt uppdrag som ergonom och fysioterapeut på Arbets- och miljömedicin i Linköping ingår att sprida kunskap om hur man kan förebygga arbetsskador och arbetsorsakade besvär. För att lyckas med det krävs samverkan inom och utom hälso- och sjukvården, mellan olika professioner – och mellan fysioterapeuter.

I år startade vi bloggen www.arbetsochmiljomedicin.se som riktar sig till den arbetsföra befolkningen. Vi som skriver är forskare, ergonom, yrkes- och miljöhygieniker, psykolog och läkare. Sedan starten i januari har bloggen haft över 10 000 besökare som troligen har läst ett eller flera av våra hittills 42 inlägg. Många har också valt att skriva en egen kommentar på bloggen.

Inspiration till våra inlägg hämtar vi från aktuell forskning och från våra vardagliga erfarenheter på enheten. Några aktuella ämnen är framtidens arbetsmiljö, vibrationsskador, ryggproblem, arbetsrelaterad stress och ergonomi i vården. Via bloggen länkar vi till fhvforskning.se, arbetsmiljoforskning.se, Arbetsmiljöverket, FORTE, Prevent och andra som sprider intressant kunskap. För att nå så många som möjligt använder vi också podcast och sociala medier.

Vi har även bjudit in gästbloggare, bland annat Arbetsmiljöverket som gjorde en uppskattad podcast om genusmedvetenhet i arbetslivet. Förutom blogg och podcast arbetar vi nu med att producera en film om Patientsäkerhet och arbetsmiljö för att inspirera medarbetare till säkrare vård och bättre arbetshälsa.

Som fysioterapeuter möter vi dagligen patienter i arbetsför ålder på våra mottagningar – men hur kan vi bli ännu bättre på att lyfta in arbetslivets frågor i behandlingsrummet? I varje möte ska frågorna om arbetslivet finnas med. Låt patienterna detaljerat beskriva hur de utför sina arbetsuppgifter och uppmana dem att diskutera med sin chef vilka arbetsuppgifter som kan anpassas. Varför inte diskutera vilka möjligheter som finns med kollegorna på företagshälsovården. De är ju experter på att göra belastningsergonomiska riskbedömningar och ger stöd vid arbetsplatsanpassningar. Läs gärna boken Återgång i arbete där jag tillsammans med en arbetsterapeut skrivit om att bedöma arbetsuppgifter i relation till personens förmåga.

Min vision är att vi tillsammans kan utveckla nya strategier och arbetssätt för hur vi kan sprida kunskap om arbetsmiljö, arbetshälsa – och fysioterapi. Och hitta nya sätt att nå dem som i första hand söker information via hemsidor och bloggar på nätet. Intresset för e-hälsotjänster och olika typer av webbaserade communities ökar.

För att nå ut med vår kunskap behöver vi uttrycka oss populärvetenskapligt, så att våra tilltänkta målgrupper förstår vad vi menar. Vi behöver också lära oss att kommunicera kunskap. När vi exempelvis driver ett projekt är det viktigt att vi också gör en kommunikationsplan som tydliggör syfte, målgrupp, budskap – och vilket forum vi ska välja för att sprida resultat och erfarenheter.

Nu hoppas jag att du som fysioterapeut/sjukgymnast, oavsett var du är verksam, antar utmaningen att tydligare föra in arbetslivets frågor när du möter patienter i arbetsför ålder. Jag hoppas också att du blir nyfiken på att använda ny teknik för att sprida evidensbaserad kunskap. Gärna i samverkan med andra.

Våga söka nya samarbetsparters!

0 Comments

För lite drygt en månad sedan satt jag i Dorotea och var delaktig i starten av WCPT Future Network, ett nätverk för studenter och fysioterapeuter i sin tidiga karriär. Utanför mitt fönster i Dorotea låg snön på backen och det blåste storm. I skrivande stund sitter jag i Umeå, solen skiner, björkarna knoppar, mina vårkänslor är på plats och min sista kurs på Fysioterapeutprogrammet har startat. Jag har börjat räkna ner dagarna till min examen och till starten på min karriär som leg. Fysioterapeut.

Innan jag går in på ämnet ”Framtiden – min vision”, vill jag ge två rader till WCPT Future Network, vars syfte är att engagera fysioterapeutstudenter och leg. fysioterapeuter i tidig karriär i WCPT och dess medlemsorganisationer. Att uppmuntra, främja och underlätta utbyte av idéer och aktiviteter av gemensamt intresse. En ledargrupp som jag är stolt över att få vara del av och ett nätverk som jag tror studenter och fysioterapeuter i sin tidiga karriär behöver. Att ge möjligheterna till utbyten av erfarenheter, nationellt som internationellt. Vi har så mycket att lära av varandra och ett nätverk är ett smidigt och effektivt sätt.

Min vision om framtiden riktar jag mot engagemang och nätverk. Jag hoppas att framtiden innebär att fler vill, vågar och tar sig tid att engagera sig i sin profession och i professionens utveckling. Engagemang är för mig inte synonymt med styrelsearbete och tidskrävande aktiviteter. Att vara engagerad är för mig en vilja om att vara delaktig i förändring och i det yrke jag kommer att vara verksam inom, att känna att jag bidragit med något.

I framtiden tror jag att engagemang kan komma att uttrycka sig mer annorlunda och att nätverk kommer vara en stor del, ett mindre formellt engagemang men där effekterna kan bli minst lika stora. Vikten kommer ligga i viljan att tillsammans med andra utbyta erfarenheter i hjärtefrågor, att tillsammans lyfta områden och ämnen där en önskan om förändring finns och tillsammans driva sina idéer. Jag är säker på att det är många studenter och fysioterapeuter där ute som vill engagera sig men känner att tiden inte finns, engagemang behöver inte ta så mycket tid i anspråk men utan ett engagemang är förändring svårt och någonstans behöver vi börja.

Fysioterapi 2015 är ett forum där nya nätverk kan bildas, där möjligheterna till engagemang är enorma och att bara vara på plats är ett engagemang i ditt egna yrkesliv men även till din profession. Min förhoppning är att se många studenter och fysioterapeuter i sin tidiga karriär på plats, där möjligheterna till kontakter är många och där erfarenhetsutbytet är stort. Som student och fysioterapeut i tidig karriär vet du aldrig vad din energi och engagemang kan leda till i framtiden, vilka kontakter du knyter och vilka av dina gamla kursare du kommer att träffa.

Jag kommer vara på plats, visst kommer du? Jag hoppas att vi ses där och engagerar oss i VÅR framtid och i professionens framtid!

0 Comments
Fysioterapi 2015 arrangeras av Fysioterapeuterna