loading   Laddar sida...

Fysioterapi 2015

Nytt namn - Ny plats - Nya perspektiv

Nu tar vi steget från Sjukgymnastdagarna till Fysioterapi 2015. Den 21- 23 oktober ses vi på Waterfront – mitt i hjärtat av Stockholm.

Fysioterapi 2015 är till för dig som vill utvecklas och inspireras tillsammans med kollegor. Ta del av kunskap och innovationer i fysioterapins frontlinje, engagera dig i hälso- och sjukvårdens utveckling, diskutera utbildningsfrågor och nätverka.

Var med och forma framtidens fysioterapi på Fysioterapi 2015!

Stefan Jutterdal
Ordförande Fysioterapeuterna

Birgit Rösblad
Projektledare Fysioterapi 2015
FoU-chef Fysioterapeuterna

Blogg

På vägen mot minskad ohälsa och en friskare befolkning är Fysioterapeuterna en av de viktigaste medspelarna. Som ordförande i Reumatikerförbundet har jag ett mål, nämligen att nå vår vision Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Jag tror, att om vi ska nå vårt mål så måste vi i grunden förändra i förhållningssätt men också i en hel del annat, inte minst hälso- och sjukvårdens organisation.

I min dröm ska de som jag representerar, nämligen personer med olika sjukdomar i rörelseorganen få möjlighet till en snabb diagnos, god vård och behandling och inte minst möjlighet till återkommande rehabilitering. Så ser det inte ut idag.

Som exempel kan jag nämna att för en kvinna med sjukdomen ankyloserade spondylit tar det i genomsnitt sju, ja du läser rätt sju år att få sin diagnos. Förfärligt och oacceptabelt. Mycket beror på okunskap om hur man diagnostiserar men även gamla fördomar om AS.

Jag är helt övertygad om att det skull gå oerhört mycket snabbare att få diagnosen om den profession som är absolut bäst på kroppens leder, ben, senor och funktionalitet, nämligen fysioterapeuten är den som får möjlighet att utreda och diagnostisera.

Titta exempelvis på Löberödshälsan i Skåne, där arbetar man på ett sådant sätt. Jag kan också konstatera att där är patientnöjdheten i stort sett maximal.

Vi med sjukdomar i rörelseorganen är också beroende av att under hela livet med olika mellanrum få möjlighet till medicinsk rehabilitering. Så ser det heller inte ut idag. Jag behöver också någon som coachar mig så att jag själv kan utföra min egen anpassade motion och träning mellan mina rehabilteringsperioder. Inte heller där har vi ett optimalt system.

Med fler fysioterapeuter i det jag kallar första linjens sjukvård, tror jag att vi snabbare kan nå målet om ett bra liv för alla reumatiker. För min del tror jag också att det kan underlätta oerhört för de människor jag representerar. Dock räcker det inte med att bara förändra systemet och organisationen, nej fysioterapeuterna måste få större mandat än idag.
I min vision är det en fysioterapeut jag i första hand besöker när jag har besvär i rörelseorganen och ännu inte fått någon diagnos. Men, då krävs att han eller hon har mandat att exempelvis remittera, sjukskriva och behandla. Så ser det heller inte ut idag.

Tillsammans kan vi Reuamtikerförbundet och Fysioterapeuterna arbeta mot att nå målet. Därför att för oss med sjukdomar i rörelseorganen är fysioterapeuten livsviktig!

0 Comments
Fysioterapi 2015 arrangeras av Fysioterapeuterna