loading   Laddar sida...
Registreringen är stängd.
 • Information Monterbokning Grunduppgifter Summering
 • Future Skills 
  i anslutning till Gymnasiedagarna 
  10-12 oktober 2017

  Prova på – Bli inspirerad – Skaffa dig kunskap

   

  Möt era framtida medarbetare, inspirera unga som står inför sina framtidsval och bidra till att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. På Future Skills träffar ni såväl ungdomar i högstadiet och gymnasiet som dess vårdnadshavare, lärare, studie- och yrkesvägledare, arbetssökande och vägledare.

  Regionens största praktikplats
  I oktober 2016 besökte 26 000 personer Gymnasiedagarna – Göteborgsregionens mötesplats inför gymnasievalet. I december samma år hade EuroSkills över 65 000 besökare, varav hälften var unga personer som under tre dagar fick inspireras av yrkesförebilder och prova på olika yrken.


  Nu skapas en ny mötesplats i anslutning till Gymnasiedagarna 10-12 oktober  – Future Skills. Här ges regionens arbetsliv en unik möjlighet att möta unga personer som står inför sina framtida studie- och yrkesval. Tanken är att genom en mängd olika prova på-ytor ge ungdomarna ett tillfälle att upptäcka nya yrken, få kunskap om olika branscher och prata om vilka kompetenser som krävs på en framtida arbetsmarknad. Tillsammans skapar vi helt enkelt regionens största praktikplats.

  Vill ni vara med?
  Representerar ni en yrkesgrupp, bransch eller arbetsplats? Erbjuder ni eftergymnasiala utbildningar eller arbetar ni själva med skola-arbetslivsfrågor? Future Skills fokuserar på flera olika delar som har med ungas framtid att göra och delas därför in i olika områden. Vid anmälan väljer ni vilken del som passar er verksamhet bäst.

  Här träffar ni:

  • Ungdomar 14–25 år
  • Vårdnadshavare
  • Skolpersonal
  • Studie- och yrkesvägledare
  • Arbetsförmedlare


  Prova på jobbtorget
  Här samlas arbetslivet för prova på-aktiviteter som representerar yrken och arbetsplatser. Syftet är att de unga besökarna ska få kunskap om det aktuella yrket, vad som görs på arbetsplatsen samt vilka vägar som leder dit. På jobbtorget finns också en särskild del för arbetsgivare som erbjuder extrajobb och sommarjobb för ungdomar.

  Monter i jobbtorget

  • 9500 kr/ 5 m2                
  • 17 000 kr/9 m2
  • 22 500 kr/12 m2
  • 39 000 kr/20 m2
  • 48 000 kr/25 m2
  • Ståbord i sommarjobb/extrajobbsytan 1 dag: 2000 kr

   *I priset ingår endast monteryta.

  Skola-arbetslivstorget
  Här samlas verksamheter och projekt som arbetar aktivt för att skolor och arbetsliv ska närma sig varandra. Målgruppen är skolpersonal, arbetsliv och andra som är intresserade av olika samverkansformer inom området skola–arbetsliv.

  • 9500 kr/ 5m2
  • 19 000 kr / 10 m2
  • Ståbord: 5000 kr

         *I priset ingår endast monteryta.
   

  Utbildningstorget 
  Till skillnad från mässans yta för regionens gymnasieskolor samlas här utbildningsanordnare som erbjuder olika former av eftergymnasiala utbildningar, såsom universitet och högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor och vuxenutbildningar. Här samlar vi även organistaioner och företag som arbetar med utlandsstudier och språkresor.

   

  •  9500 kr/5 m2
  • 19000 kr/10m2

         *I priset ingår endast monteryta.

  Samtliga medverkande kommer att synas i Gymnasiedagarnas kanaler och få en egen utställarsida på gymnasiedagarna.se.

  I priset för en monter ingår monteryta, övrig inredning beställs separat av Svenska Mässan och ingår inte i priset. Tillkommer gör också en utställarförsäkring på 1400 kr.

  Datum & öppettider

  10 oktober 8.30-20.00
  11 oktober 8.30-20.00
  12 oktober 8.30-18.00

  Plats: Svenska Mässan, Göteborg

  Sista anmälan: Anmälan till monterplats på Future Skills är öppen 15 maj till 15 september, begränsad yta så först till kvarn gäller.

  Kontakt: Lena Sjöstrand GR Utbildning, futureskills@grkom.se

  Ambitionen med Future Skills är att skapa en så bra mix av arbetsmarknaden och utbildningsområdet som möjligt. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att vid behov prioritera utställare från branscher som inte redan finns representerade.

   

 • Your text here

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se