loading   Laddar sida... 

ANMÄLAN ÄR STÄNGD!

 • Klimatklivskonferens

  Med större kliv mot målen!

  Den 30 augusti träffas vi för att dela erfarenheter, inspirera varandra och diskutera hur vi kan växla upp vårt arbete med större kliv framåt! Dagen blir en förberedelse för höstens spännande arbete under nya förutsättningar och med större bidrag för framtidens klimatåtgärder. Du som jobbar med Klimatklivet på Länsstyrelserna, Nationella myndigheter eller Regeringskansliet är välkommen till denna interna, kostnadsfria konferens. Du ges tillfälle att diskutera och komma med idéer hur vi kan arbeta bättre tillsammans för omställningen till ett koldioxidneutralt Sverige!


   
 • Tid:
  Onsdag den 30 augusti 2017, kl 10.00 – 16.30

  Plats:
  Scandic Hasselbacken, Stockholm
  Adress: Hazeliusbacken 20, 100 55

  Deltagare:
  Handläggare som jobbar med Klimatklivet på Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Regeringskansliet, Jordbruksverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Tillväxtverket och Boverket. 

  Sista dag för anmälan är den 24 augusti

  Vid frågor om konferensen vänligen kontakta:
  Maria Smith, maria.smith@naturvardsverket.se
  Ylva Gjetrang, ylva.gjetrang@lansstyrelsen.se

  Frågor:
  Vid frågor om ditt deltagande och eventuella ändringar vänligen kontakta Meetagain:
  naturvardsverket@meetagain.se, telefon 08-664 58 00.

  Vid avbokning vänligen kontakta Meetagain:
  naturvardsverket@meetagain.se, telefon 08-664 58 00.

   

 •