loading   Laddar sida...

Anmälan för utställare

 
Registreringen är stängd.
 • Välkommen att medverka på regionens viktigaste mötesplats!

   

  Här kan du ge en rättvis och inspirerande bild över just din bransch eller företag till 1000tals både unga och vuxna.

   

  Future Skills, som arrangeras i anslutning till Gymnasiedagarna, är en del i arbetet med att hjälpa regionens unga att göra välgrundade val för framtiden. Tillsammans med medverkande branscher och företag vill vi ge en bra bild av arbetsmarknaden idag – och imorgon. Vi räknar med mellan 26 000-28 000 besökare, framförallt målgruppen högstadieelever men även föräldrar, studie-yrkesvägledare, lärare, samt SFI-elever och arbetssökande. 

   

  • Prova-på aktiviteter

  För att skapa kvalitativa besök och bra samtal i montern rekommenderar vi någon form av prova-på aktivitet. Det kan till exempel handla om att testa på ett specifikt moment som ingår i yrket. Använd kreativitet, fantasi och ta gärna hjälp av oss i projektledningen för inspiration till prova på-aktiviteter. Vi vill göra Future Skills till regionens största praoplats! Ett inspirationsmaterial finns att ladda ner här
  (materialet är framtaget inför årets yrkes-SM men kan fungera som inspiration även inför Future Skills)

  Samverka med andra aktörer inom din bransch så kan ni hjälpas åt med både bemanning och kostnader.

   

  • Förträff 14 juni – samarbete med gymnasieskolorna

  Den 14 juni bjuds alla medverkande på Future Skills och Gymnasiedagarna in till en gemensam förträff för att skapa bra samarbete på plats mellan gymnasieskolor och arbetsgivare, ni får också värdefull inspiration och information inför mässan. 

   

  • Monteryta och mässkarta

  Nedan ser du olika monteralternativ. Vissa har väggar och vissa ytor bara en bakvägg. På hallskissen får du en översikt av vad de olika monteralternativen innebär och var de är placerade.

   

  • Riktlinjer vid medverkan

  Innan anmälan, var vänlig ta del av riktlinjer medverkan vid Future Skills 

   

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida:
www.grkom.se