E2B2 årskonferens

7 februari 2019, Stockholm

Program

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Välkommen!

Helena Blomquist, moderator

Panelsamtal
Eva Schelin, IQ Samhällsbyggnad och Anita Aspegren, Energimyndigheten

Projektresultat
Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv
Peter Kovacs, RISE Research Institutes of Sweden

Energieffektiv renovering av murade ytterväggar
Miklos Molnar, Lunds universitet

Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i bostadshus
Stephen Burke, NCC Construction

Projektkavalkad, nystartade projekt
Metod för beräkning av U-värde för karuselldörrar
Eva-Lotta Kurkinen, Rise Research Institutes Of Sweden

Artificiell intelligens för tolkning av renoveringsbehov
Mikael Mangold, Rise Research Institutes Of Sweden

Utvärdering av hyresgrundande investeringar för lågenergibyggnader
Johan Sellin, Futurum Fastigheter i Örebro AB

Ny teknik för väggintegrerad ventilation
Johnny Gentzel, Intrusiva AB

ca 12.00 Lunch

Projektresultat
Lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse
Leif Gustavsson, Linnéuniversitetet

Projekteringsverktyg för solvärmelager med fasändringsmaterial
Angela Sasic Kalagasidis, Chalmers

Den uthålliga regionen  - metoder för energieffektivisering i samhällsplanering
Tony Svensson, Kungliga Tekniska Högskolan

14.15 Kaffe

14.45 Hoppet - Sveriges första fossilfria byggprojekt
Maria Perzon, Bengt Dahlgren och Hanna Ljungstedt, Göteborgs Stad

Scensamtal om Innovation i Stockholms stad
Gunnar Björkman, Stockholms stad

15.30-17.00 Studiebesök på Östermalmshallen

Anmäl mig