Föreläsare 

Johan Alm

 

Vi har glädjen att presentera Johan Alm, författare till storsäljande Lärandematriser


Johan ger dig verktygen som gör lärandet begripligt för eleven och tidsbesparande för dig, så att du istället kan lägga mer tid på att analysera elevresultat och förbättra din undervisning.

Verktygen kopplas samman i den digitala plattformen LMX som säkerställer att undervisning, bedömning och betyg hela tiden utgår från det skolförordningen föreskriver, nämligen kunskapskrav och förmågor, inte oreflekterade skoltraditioner.

Föreläsningen är ca 60 minuter.
Starttid är 14:00 och 16:00 båda dagarna.