Miniseminarium ca 30 min

 

Ingen anmälan krävs och gäller båda dagarna, se tider nedan. Först till kvarn gäller.


Välkomna!


 
Elevens digitala kompetens – Vad innebär den nationella strategin och de reviderade läroplanerna för läromedel och undervisning?

Sverige har nu en nationell strategi för skolans digitalisering, som omfattar bland annat reviderade läroplaner från och med ht18. Vad menas med att våra elever ska utveckla en adekvat digital kompetens och vad innebär det för läromedel och undervisning?

Tid: kl 15:15-15:45 samt 16:45-17:15 Niklas Svensson, projektledare GR Utbildning
 
bild
Pedagogiskt ledarskap i klassrummet - Vad är pedagogiskt ledarskap i klassrummet? Det är allt från ledning av undervisning och lärande men också ett relationsbyggande.

Det kan inte reduceras till tekniker eller verktyg, utan måste förstås i ett sammanhang av sociala relationer, demokrati och undervisning. Med andra ord bygger ledarskap på interaktion och samarbete mellan eleven och läraren.
Under miniseminariet kommer vi att göra ett nerdyk i Marcus Samuelssons senaste bok Lärandets ordning och reda – ledarskap i klassrummet.

Tid: kl 14:30-15:00 samt 16:00-16:30 Sandra Svensson, utvecklingsledare GR Utbildning
 
Kooperativt lärande - Hur skapar vi en undervisningsstruktur som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social kompetens och lärande?

Under miniseminariet kommer jag ge konkreta exempel på hur det kan skapas utifrån Kooperativt lärandes grundprinciper kring samarbete och ett elevaktivt arbetssätt.

Tid: kl 15:15-15:45 samt 16:45-17:15 Malin Johansson, projektledare GR Utbildning 
 

Digitalt berättande i förskola-skola. Vad kan digitalt berättande innebära? Vad är syftet och hur kan vi tillsammans arbeta med barn och elevers inflytande, delaktighet och verksamhetens mål, fokusområde, projekt och vision?

Digitalt berättande kan skapa möjligheter för att utveckla barn och elevers språkliga förmågor och synliggöra olika uttryck och språk med hjälp av olika kreativa processer. Barn och elever ska ges möjlighet till att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Det är därför viktigt att vi även ger barn och elever en möjlighet att arbeta utifrån ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik samtidigt som vi skapar möjligheter för att kunna kommunicera, skapa och berätta.

Tid: kl 14:30-15:00 samt 16:00-16:30 Isabelle Kristensen, projektledare GR Utbildning