Tisdag 20 november 
 

09:00
Registrering med smörgåsfika
 
10:00
Praktisk information   
Moderator, 
Sverker Olofsson
10:10
Välkomna till 40-års jubileum!
 
Karin Olsson, Ordförande SFL
10:20
Klimatledarskap för framtiden
 
Stefan Nyström, Naturvårdsverket
TEMA: Vad finns under ytan som inte borde vara där
 
11:00
Brunifiering av vatten – konsekvenser, orsaker och åtgärder
Emma Kritzberg, LU 
11:30
Brunifiering av Sveriges vattendrag - klimat och andra påverkansfaktorer
 
Kevin Bishop, SLU
12:00
Lunch
 
12:30
Välkomna till SFL:s årsmöte
 
SFL:s styrelse
13:00
Läkemedel i vatten - ansvarstagande längs livscykeln
Nikolai Schaaf, SIWI
13:30
Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) – Finns det fler ämnen än PFAS-11 att mäta i svenska vatten?
 
Ingrid Ericson Jogsten, ÖRU
TEMA: SFL 40 år! 
 
14:00
Är det möjligt att återskapa fungerande akvatiska livsmiljöer i en urban miljö?
Juha Salonsaari, Stockholms Stad
14:30
Fika
 
15:15
Så började det och fortsatte – Vår förenings historia
 
Jan Herrmann, LNU
15:45
Limnologiska studier i ett vattendrag i stadens närhet under 30 år
Stefan Lundberg, Vattenakademien
16:15
Sötvatten - En värld av liv 
 
Johan Hammar
Från 18:00
Mingel, drink och poster-session
 
19:00
Middag och underhållning av Tungt Vatten

Onsdag 21 november 
 

08:20
Presentation av nya styrelsen samt praktisk information
Moderator, Henrik Ekman
TEMA: Vad finns under ytan som inte borde vara där
 
08:30
WAMBAF – vad blev resultatet?
Linneá Jägrud, Skogsstyrelsen
09:00
Mikroplast – om små saker i stora sjöar
Måns Lindell, Lst Jönköping
09:30
Invasiva främmande arter – förebyggande och hantering av introduktion och spridning
Sofia Brockmark, HaV
10:00
Kaffe
 
10:30
Vandrarmusslan, invasiv, rakbladsvass och på väg in i Vättern
Jakob Bergengren, Tekniska verken
11:00
eDNA – paradigmskifte för inventering av akvatisk fauna och biodiversitet från några liter vatten
Micaela Hellström, AquaBiota
TEMA: Klimatförändringarnas påverkan på vattenmiljöer
 
11:30
Hur påverkas arktiska/alpina sjöekosystem av klimatförändring?
Tobias Vrede, SLU
12:00
Lunch
 
13:00
Förändrade vattennivåer och vattentemperaturer i de stora sjöarna
 
Anna Eklund, SMHI
13:30
Översvämning och torka, två sidor av samma mynt: Håll vatten i landskapet
Dennis Collentine, SLU
14:00
Återvätning av torvmarker
Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen
14:30
Fika
 
TEMA: Vattenkraft och lagstiftning
 
15:00
Nationell plan för vattenkraften
Lennart Sorby, HaV
15:30
Fonden för åtgärder inom vattenkraften
Clas Hedenström, Vattenfall
16:00
Framåtblick
Jakob Granit, GD HaV
16:45
Avslutning
 
SFL:s styrelse

Årets vattendagar är över!