Ideellt Forum den 29 november 2019 

I samarbete med PwC och Swedbank bjuder Ideell Arena in till en heldag i Bonnierhuset i Stockholm. Vi möts i samtal om effektrapportering men utforskar även "mätbarhetssamhällets" begränsningar och "det omätbaras renässans". Självklart koras Årets redovisning i den ideella sektorn – en utmärkelse som PwC instiftat och som delas ut för 19:e året i rad. Dagen inleds kl. 08.00 och avslutas 16.00.

PROGRAM

08.00      Mingel och erfarenhetsutbyte 
Vi kickar i gång med frukostmingel redan klockan 08.00. Organisationer som har skickat bidrag till utmärkelsen "Årets redovisning i den
ideella sektorn" har i samband med frukosten möjlighet att erhålla feedback från PwC.

08:45      Johan Sverker från PwC och Charlotte Rydh från Giva Sverige berättar och diskuterar kring rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren - vem finansierar civilsamhället”.

 

Årsredovisningsseminarium
 
09.30      Årets redovisning i den ideella sektorn 
I år lägger vi fokus på vad vi kan lära av varandra när det gäller rapportering av effekter och hur vi främjat vårt ändamål under året samt de formella delarna i redovisningen. 

Maria Fränne och Veronica Carlsson, PwC, inleder med att gå igenom och visa exempel på viktiga områden att tänka på gällande upprättande av de formella delarna i redovisningen, själva årsredovisningen.

Representanter från två organisationer, Silvia Ernhagen och Tim Olsson från Hungerprojektet och Anna Sahlée och Kristina Mårtensson från Kommunal, berättar om sina processer för att upprätta ändamålsenliga och tydliga effektrapporteringar/redogörelser för främjandet av ändamålet. Hur bestäms vilka områden som ska mätas och hur mäts uppnådda effekter? Hur presenteras resultaten på mest tydligt sätt?
Hur hanteras "omätbara" mål?

PwC:s specialist på effektrapportering, Johan Sverker inleder och summerar upp passet.


10.30      Paus med liten förfriskning 

10.45      Skatte- och momsfrågor inom ideell sektor  
PwC:s skatte- och momsspecialister Michael Thorén och Christina Grape belyser nyheter inom skatt och moms samt visar exempel på frågor och gränsdragningssvårigheter för organisationer med blandad verksamhet (såväl kvalificerat allmännyttig som skattepliktig).   

11.15      GDPR – hur har det gått?  
Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, började gälla i maj 2018. Hur har organisationerna lyckats med förberedelser och implementering
av rutiner för att följa det nya regelverket? PwC:s GDPR-specialist, Kristoffer Andersson, berättar om erfarenheter av utförda granskningar.
Vilka är särskilt svåra områden? Vad är viktigast att åtgärda om saknas? Banker i en föränderlig värld – hur påverkas bankens kunder av internationalisering och teknisk utveckling? 
 
09.30      Sverige betalar  

Den svenska betalmarknaden befinner sig i en intensiv utvecklingsfas. Regelverk, innovation och trender ritar om landskapet.
Hur förändras vanor och attityder till betalningar och hur förändrar detta marknaden? 
Talare: Niklas Levin, säljchef PayEx Sverige 
 

10.30      Paus med liten förfriskning 

10.45      Utveckling av betaltjänster  
Hur ser framtiden ut och vilka utvecklingsplaner finns för betaltjänster som Swish och olika så kallade check-outlösningar?
Hur ser framtiden ut för Bankgirot och andra traditionella betallösningar? På vilket sätt påverkar internationaliseringen de svenska betaltjänsterna?
Talare: Daniel Frölander, Regional Sales Manager, Swedbank Pay 


11.15      Det ekonomiska läget  
Hur ser de ekonomiska utsikterna ut på kort och lång sikt? Vilka faktorer påverkar och kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen?
Hotande handelskrig, Brexit och det förestående amerikanska valet, vad kan dessa faktorer ha för effekt på ekonomin under den närmaste tiden?
Hur påverkar hållbarhet och arbetet mot målen i Agenda 2030 den ekonomiska utvecklingen?
Talare: Knut Hallberg, senior ekonom, Swedbank Makroanalys 


12.00      Lunchpaus

Det mätbara och det omätbara – ett samtal om det samtida mätbarhetssamhället
 

13.00        Välkomna!
Inledning av moderatorerna Anna Carlstedt, Stockholms universitet, och Andreas Linderyd, Ideell Arena. 
 
13.15        Årets redovisning i den ideella sektorn
Prisutdelning av utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn. Anna Carlstedt och Andreas Linderyd intervjuar de nominerade, pristagaren och representant från juryn.
 
13.45        Att mäta eller inte mäta – erfarenheter från praktiken
I detta pass diskuteras "mätbarhetssamhället" utifrån ett organisationsperspektiv. Exempel ges på vad i en verksamhet som med fördel låter sig mätas men också vad som kan riskeras när svårmätta värden och uppdrag kvantifieras. I samtalet deltar ledare från tre ideella organisationer, Erika Brundin, vice generalsekreterare Svenska kyrkan, Ola Mattsson, Sverigechef Rädda Barnen och Thomas Schneider, utvecklingschef Bräcke diakoni. 

 
14.30         Kaffe och erfarenhetsutbyte
 
15.00         Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde
Föreläsning av Jonna Bornemark, docent i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. 
Finns det en övertro på siffror, rankinglistor och kvalitetsindex i vårt samhälle? Att vi lyckas bättre ju mer vi mäter och "evidensbaserar"? 
Med hjälp av tre renässansfilosofer problematiserar Jonna Bornemark "mätbarhetssamhället" och utmanar samtida ideal om vad som egentligen gör organisationer konkurrenskraftiga och långsiktigt framgångsrika. 

16.00         AvslutningPlats
Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm


Sista anmälningsdag 22 november 


Varmt välkommen!