Vattendagarna 2019

7-9 oktober

Svenska Föreningen för Limnologi välkomnar er till årets Vattendagar på Elite Stadshotell Västerås.

Årets Vattendagar fokuserar på övergödning och hydromorfologi. Vi får höra om projektet Life IP Rich Waters och andra pågående projekt samt ta del av erfarenheter av genomförda åtgärder och olika metoder för minskad internbelastning och ökad konnektivitet. Sista dagen åker vi på exkursion för att se genomförda åtgärder och besöka skogsområdet som brandhärjades 2014. Det kommer bli tre inspirerande och intressanta dagar!

Varmt välkomna!