Måndag 7 oktober
 

08:00
Registrering med smörgåsfika
 
 
09:30
Välkomna och Praktisk information
Anna Linusson, Vattenvårdsdirektör Norra Östersjön
09:45
Life IP Rich Waters
David Liderfelt, Lst Västmanland
 
TEMA: Övergödning och internbelastning
 
 
10:00
Internbelastning i sjöar – Hur stort är problemet?
Ernst Witter, Lst Örebro
10:30
Utveckling av ett verktyg för identifiering och förvaltning av sjöar med förhöjd internbelastning
Brian Huser, SLU
Mikael Malmaeus, IVL
11:00
Metoder för sjörestaurering
 
Mats Svensson, HaV
11:30
Fosforfällning i urbana vatten – en språngbräda för stadens utveckling
Katarina Forslöw, Stockholms stad
12:00
Lunch
 
 
12:30
Välkomna till SFL:s årsmöte
 
SFL:s styrelse
13:15
Lågflödesmuddring som metod mot internbelastning
Jenny Herbertsson och Linda Aldebert, Katrineholms kommun
13:45
Erfarenheter av fysiska, kemiska och biologiska åtgärder mot internbelastning i Växjösjöarna
 
Andreas Hedrén, Växjö kommun
14:15
Åtgärder mot internbelastning i Hjälmaren – kostnad, nytta och konsekvenser
Magnus Karlsson, IVL
14:45
Fika
 
 
15:15
Erfarenheter av musselodling från Östersjöns kustvatten
Martin Reutgard och Martin Karlsson, Ecopelag
15:45
Paneldiskussion kring övergödning – når vi målen?
Moderator + talare
16:15 -
17:15
Göta älv – från källa till hav
Anders Sporsén Eriksson
18:45
Mingel, drink och poster-session
 
 
19:30
Middag
 

Tisdag 8 oktober
 

08:15
Presentation av nya styrelsen samt praktisk information
Moderator, Ulla Persson
 
TEMA: Konnektivitet
 
 
08:30
Vattenkraftens miljöfond, samverkan för moderna miljövillkor
Anna Jivén, VD Vattenkraftens miljöfond
09:00
Olika typer av upp- och nedströmspassager för fisk
Andreas Bäckstrand, Sea2source
09:30
Ett fritt forsande Rönne å – utopi eller verklighet?
Tord Andersson, Klippans kommun
10:00
Kaffe
 
 
10:30
Faunapassager i Västerås stad – resan från idé till byggnation
Susanna Hansen, Västerås stad
11:00
Faunapassagen vid Turbinbron – tekniken och vägen fram till lösning
Johan Lind, Mälarenergi
11:30
Till kännedom om aspens Leuciscus aspius biologi
Mikael Svensson, Artdatabanken
12:00
Lunch
 
 
13:00
Fria vattenvägar
Magnus Lundberg, Tranås energi
13:30
Laxeleratorn  - en internationell resurs för forskare
Eric Lillberg, Vattenfall
14:00
Rörligt friluftsliv, vattendrag och vattenvård
Katinka Ingves och Anders Ahnesjö, Svenska kanotförbundet
14:30
Fika
 
 
15:00
Nationella planen för omprövning av vattenkraft
Jenny Liökel, HaV
15:30
Paneldiskussion kring konnektivitet – når vi målen?
Moderator + talare
16:00
Västmanlandsbranden och naturreservatet Hälleskogsbrännan
Mårten Berglind, Lst Västmanland
16:30
Introduktion till exkursionsdagen
 
Lst Västmanland
17:00
Årets vattendagar är slut för de som inte ska med på Exkursionsdagen
 

Onsdag 9 oktober
 

08:00
Avresa med buss från Elite Stadshotellet Västerås
 
 
 
Exkursionsdagen inleds med en förevisning av de två stadsnära åtgärderna för fria vandringsvägar för fisk som genomförts i Västerås stad under 2019. Det gäller Turbinhuset och Falkenbergska kvarnen. Susanna Hansen från Västerås stad och Johan Lind från Mälarenergi visar och berättar om projekten.

Därefter åker vi norrut i länet till platsen där skogsbranden i Västmanland 2014 hade sitt centrum. Där kommer vi äta lunch samt få ta del av tre olika perspektiv i en skogsbrand:
  • När skogen brann. Mellanskog berättar om markägarperspektivet i branden. Mårten Gustavsson, Mellanskog.
  • Hälleskogsbrännan, naturen börjar om. Guidning utifrån natur och ekologi efter en skogsbrand. Tom Sävström, naturguide.
  • Hur påverkas vattnet efter en skogsbrand? SLU berättar om forskningen i vattenfrågan efter branden. Deltar gör någon från SLU.
 
Ca. 15:00
Tillbaka till Västerås centralstation