loading   Laddar sida...
 
 

KONFERENSEN ÄR FULLBOKAD
För väntelista skicka epost på
ideelltforum2017@konferenspoolen.se

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ideellt Forum den 22 november 2017


Samt två parallella förmiddagsseminarier:

  • Årsredovisningsseminarium med PwC
  • Ökade krav på ordning och reda - hur kan din organisation förbereda sig, med Swedbank

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ideellt Forum 13.00-17.00 (+mat och mingel) 
 
Styrning och rapportering i det civila samhället – att navigera bland ökande krav och förväntningar

Kom och lyssna på forskare, träffa organisationsföreträdare, diskutera redovisning, effektrapportering, hållbarhetsredovisning och se vem som tilldelas utmärkelsen årets redovisning inom den ideella sektorn.
  • Hur påverkas ledning och styrning i civilsamhället av högre förväntningar på mätning, dokumentation och rapportering? Vi diskuterar utvecklingen av rapporteringskrav och hur det påverkar det civila samhället
  • Siffrornas kommunikativa betydelse – vad säger våra nyckeltal om vad vi gör och vill förändra? 
  • Hur mäter vi hållbarhet – och vad säger hållbarhetslagstiftningen att vi måste rapportera? Ny lagstiftning har trätt i kraft där större organisationer behöver avge hållbarhetsrapport, vi diskuterar kring det nya regelverket och vad ska rapporteras.
  • Hur erhåller man utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn? Lyssna på hur juryn resonerar och ta del av finalisternas goda exempel.
  • Prisutdelning "Årets redovisning i den ideella sektorn"
  • Mat och mingel

Moderator: Helle Klein
Länk till program
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsredovisningsseminarium 09.00-12.00 (+lunch)

Under förmiddagen arrangeras ett årsredovisningsseminarium av PwC där vi i år lägger fokus på vad vi kan lära av varandra när det gäller rapportering av effekter och hur vi främjat vårt ändamål under året. Vi kommer att gå igenom principer för effektrapporteringar och belysa utmaningar och möjligheter för att uppnå en tydlig rapportering. Vi presenterar goda exempel och andra erfarenheter från
utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn med fokus på effektrapportering.

De som nominerat bidrag till utmärkelsen kommer också ges möjlighet att få feedback på redovisningen från granskningsgruppen. Årsredovisningsseminariet inkluderat även pass med genomgång av skatt- och redovisningsnyheter samt exempel på vanliga frågor för ideella organisationer inom dessa områden.  Vi avslutar med ett pass om hållbarhetsredovisning och ett praktiskt exempel på hur en organisation lagt upp arbetet med förberedelser och rapportering för att möta de nya lagkraven på hållbarhetsrapportering.
Länk till program

Ökade krav på ordning och reda - hur kan din organisation förbereda sig?
09.00-12.00 (+lunch)

Våra gemensamma ansträngningar att bekämpa penningtvätt och terroristfinansiering ställer högre krav på ordning och reda för oss alla, inte minst för organisationer och föreningar. Nya Dataskyddsförordningen som börjar gälla under nästa år innebär också ökade krav för ideella sektorn som hanterar personuppgifter i register. Hur kan min organisation utnyttja digitaliseringen i vardagen och förenkla redovisningen? Varför kräver banker så mycket uppgifter när jag bara ska öppna konto och överföra lite pengar?  Hur förbereder man sig och vad är det som gäller?
Under förmiddagens seminarier får Du lyssna till några ledande experter som delger några av sina lösningar och slutsatser.
Länk till program

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Du kan välja att gå på ett av förmiddagsseminarierna och/eller på Ideellt Forum som är på eftermiddagen.

Plats

På Swedbank, Regeringsgatan 30-32, hiss B, plan 5, Stockholm


Tider

Ideellt Forum
13.00-17.00 (+mat och mingel)

Årsredovisningsseminarium
09.00-12.00 (+lunch).
Registrering och feedback på bidrag ges mellan 08:00-9:00

Ökade krav på ordning och reda - hur kan din organisation förbereda sig?
09.00-12.00 (+lunch)

Sista anmälningsdag 10 november

Varmt välkommen!