loading   Laddar sida...

Program - Torsdag

Torsdag 26/10, 9.00 – 17.30
7.30 – 9.00 Registrering
8.00 – 8.45 MorgonyogaC1
9.00 – 10.30 Parallella sessioner
 • Inspirationsföreläsningar
  • Kvalitetsregistren gör skillnad i utvecklingen av hjärtsjukvården – vad blir fysioterapeutens roll? (60 min)
   Maria BäckC3
  • Significant Walks and Low Back Pain
   Ann Moore och Shirley ChubbA4
 • Workshop
  • E-hälsa - att använda modernare teknik vid rehabilitering OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!
   Ulrika EinarssonC4
  • Digitala tekniker för undersökning och träning av motorisk kontroll – idag och i framtiden
   Ulrik RöijezonC1
 • Symposium
  • Halvdagsutbildning, del 1: Ländryggsbesvär och träning, vilka övningar till vem?
   Ulrika AasaA2
  • Nytänkande inom strokerehabilitering - utmaningar för fysioterapeuter Workshop
   Gunilla Elmberg Frykberg32
  • Ridfysoterapi, ”multimodal fysioterapi” eller ”lyx för entusiaster”? Teorier, evidens och aktuell forskning i Norden
   Margareta Håkanson35
 • Korta föredrag: Artros
  • Tidig Reumatoid Artrit: Bibehållen Syreupptagningsförmåga Efter 16 Års Sjukdom.
   Kristina Hörnberg24
  • The effect of an osteoarthritis self-management program on physical activity, pain, quality of life and self-efficacy.
   Therese Jönsson24
  • Lågintensiv styrketräning kan vara effektiv behandling för personer med knäartros och hög smärta
   Torbjörn Måseide24
  • Implementering av vårdprogram för artros i Region Skåne
   Anita Olsson och Karin Åkesson24
 • Korta föredrag: Smärta och smärtrehabilitering
  • Pain spread and pain intensity improve over time in fibromyalgia and chronic widespread pain. A 12 year follow-up study.
   Anna Bergenheim26
  • Work status in women with fibromyalgia- A 12-year follow up study
   Sofia Johannesson26
  • Experiences of ”pain school- competence for life” of patients with chronic widespread pain –a qualitative interview study
   Kaisa Mannerkorpi26
  • Increased deep pain sensitivity in persistent musculoskeletal pain but not in other musculoskeletal pain states
   Helena Gunnarsson26
  • Multimodal smärtrehabilitering i primärvård – möjligheter och hinder ur ett personal perspektiv.
   Gunilla Stenberg26
 • Korta föredrag: FaR och Levnadsvanor
  • Implementering av Fysisk aktivitet på Recept FaR i primärvård - processutvärdering av en implementeringsintervention
   Maria Nordqvist27
  • Implementation of a behavioural medicine approach in physiotherapy – a process evaluation
   Johanna Fritz27
  • Hinder och behov för att underlätta implementering av metoden Fysisk aktivitet på Recept - FaR i primärvård
   Catharina Gustavsson27
  • Kloka råd om hälsosamma levnadsvanor i Klok lista
   Holmgren Helena27
  • The Inphact Treadmill Study
   Frida Bergman27
  • Accelerometer-measured sedentary time and physical activity - a 15 year follow-up of mortality in a Swedish cohort
   Dohrn Ing-Mari27
10.30 – 11.00 Kaffe
11.00 – 12.00 Parallella sessioner
 • Inspirationsföreläsningar
  • Strategies for communicating research results in today’s world
   Jani RuotsalainenA4
 • Workshop
  • Dans för att stärka hälsa hos ungdomar-hur då?
   Anna DubergC1
  • Förbättringsarbete i Fysioterapi
   Kristina Areskoug Josefsson24
 • Symposium
  • Halvdagsutbildning, del 2: Ländryggsbesvär och träning, vilka övningar till vem?
   Ulrika AasaA2
  • Hälsa och fysisk aktivitet för asylsökande och nyanlända flyktingar
   Cecilia WinbergC3
  • Akillesruptur - vilka faktorer påverkar återhämtningen och hur kan vi optimera behandlingen?
   Karin Grävare SilbernagelC4
  • Hälsoutmaningar i en föränderlig värld - vilka kompetenser behöver fysioterapeuter?
   Maria Elvén32
  • Organisationen gör skillnad för kvinnors arbetsmiljö
   Kersti Lorén35
 • Korta föredrag: Fysisk aktivitet vid Hjärt-kärlsjukdom
  • Rörelserädsla hos patienter med hjärtinfarkt som deltar i träningsbaserad hjärtrehabilitering
   Maria Jäderlund27
  • Förbättrad tillgänglighet och kvalitet av träningsinriktad rehabilitering efter hjärtinfarkt i Region Örebro Län
   Kerstin Angergård27
  • Validering av accelerometer tröskelvärden och fysisk aktivitetsnivå hos personer med kranskärlssjukdom 80 år eller äldre
   Maria Bäck27
  • Patienters uppfattningar om deltagande i fysisk träning och fysioterapeutens roll inom hjärtrehabilitering
   Maria Bäck27
 • Korta föredrag: Parkinsons sjukdom
  • Challenges in rehabilitation and prevention of traumatic spinal cord injury incidents in Tanzania rural area
   Moshi Haleluya26
  • Upplevelser av deltagande i balansträning i grupp hos personer med Parkinsons sjukdom
   Cecilia Folkegård26
  • Personcentrerad grupprehabilitering – nytt rehabkoncept vid Akademiska sjukhuset
   Anna Renberg26
  • Fysioterapi vid Parkinsons sjukdom i Sverige – professionell kompetens, riktlinjer och multiprofessionellt samarbete
   David Conradsson26
12.00 - 12.45 Postersession
12.30 - 13.30

Lunchseminare (begränsat antal platser FULLBOKAT)

Introducing Cochrane Sweden and Cochrane Work
Opportunities for conducting and implementing effectiveness research

Jani Ruotsalainen, Matteo Bruschettini and Charlotte Wåhlin

Läs mer om lunchseminariet här

 

12.45 – 13.45 Lunch
13.45 – 15.15 Parallella sessioner
 • Workshop
  • Inkludera sexuell hälsa i fysioterapi
   Kristina Areskoug JosefssonC4
  • Halvdagsutbildning, del 1: Att koppla ihop praktiska verktyg som erbjuds inom yoga med fysioterapi - för patienter med skulder- och ryggproblem
   Ulrika AasaC1
  • Humanistisk medicin-Fysioterapeuten som verksam substans
   Ingela Frän24
 • Symposium
  • Kommunicera rätt i en digital tid
   Charlotte WåhlinA4
  • Balansträning vid Parkinsons sjukdom
   Erika FranzénA2
  • Fysioterapi i ett mångkulturellt samhälle – möten med ofrivilligt migrerade
   Anna BjarnegårdC3
  • eHälsa inom fysioterapi - vikten av tvärvetenskap och deltagande design
   Marlene Sandlund35
 • Korta föredrag: Stroke
  • Increased muscle tone seven years after an ischemic stroke - The Sahlgrenska Academy Study on Ischemic Stroke (SAHLSIS)
   Carina U Persson26
  • Den perceptuella-motoriska planeringen hos personer med stroke
   Margit Alt Murphy26
  • Konsekvenser och coping strategier 6 år efter en subaraknoidalblödning, - en kvalitativ studie
   Hanna C Persson26
  • Förskrivning av FaR® i samband med insjuknande i stroke eller TIA - ett patientperspektiv
   Ann-Sofie Jansson26
  • Upplevelsen av fysisk aktivitet efter stroke, en kvalitativ studie om personer i yrkesverksam ålder
   Charlotte Walter26
  • Physical activity and sedentary behavior in community dwelling stroke survivors in cape town, south africa
   David Conradsson26
 • Korta föredrag: Barn och ungdom, habilitering samt idrottsmedicin
  • Knäkontrakturer hos barn med cerebral pares
   Erika Cloodt27
  • Korsettbehandling hos barn med cerebral pares
   Katina Pettersson27
  • Acute effects of static compared to dynamic standing for children with severe cerebral palsy
   Katarina Lauruschkus27
  • Ryggsmärta hos unga truppgymnaster
   Helena Hofsten27
  • Low back stress fracture in adolescent athletes, early detection and diagnosis – a retrospective follow - up study
   Claes Göran Sundell27
15.15 – 15.45 Kaffe
15.45 – 17.30 Parallella sessioner
 • Inspirationsföreläsningar
  • How can future physiotherapy practice become more evidence based?
   Kari BøA2
  • Klinisk forskare eller forskare i kliniken- Aspekter på fortsatt karriär efter disputation
   Monika Fagevik OlsénA2
 • Symposium
  • Att främja hälsa och förebygga sjukdom genom hälsosamma levnadsvanor
   Raija Lenné32
  • Low back pain and self-management (60 minuter)
   Ann MooreA4
  • Stressrelaterad psykisk ohälsa/utmattningssyndrom och effekter av doserad träning
   Agneta Lindegård Andersson i samarbete med PrimärvårdssektionenC3
  • Hur skapar vi förutsättningar för våra studenter att utveckla sitt kliniska resonemang? - möjligheter och utmaningar
   Karin Valeskog35
 • Workshops
  • När kroppen minns - att möta och behandla människor traumatiserade av krig, tortyr och flykt
   Linda Eklund, Patricia Rocca och Anna Raud.C4
  • KOL-webben - ett eHälso-verktyg för ökade evidensbaserade insatser till personer med KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
   Sara Lundell24
  • Halvdagsutbildning, del 2: Att koppla ihop praktiska verktyg som erbjuds inom yoga med fysioterapi - för patienter med skulder- och ryggproblem
   Ulrika AasaC1
 • Korta föredrag: Äldres hälsa
  • Upplevelsen av handlingsförmågan hos den äldre personen med multisjuklighet, utifrån fysiska förutsättningar, miljö och mål.
   Therese Asplund26
  • Geriatric interdisciplinary home rehabilitation - Effects on complications and readmissions after hip fracture
   Åsa Karlsson26
  • Effekt över tid av balansträning för äldre: En RCT-studie avseende självskattat funktionstillstånd och funktionshinder
   Charlotte Lindgren26
  • The Fall Study in Gothenburg - FallsGOT
   Carina U Persson26
  • Hur påverkar fallpreventionsutbildning äldre personers agerande i vardagen?
   Karin Högstedt26
  • Andningsgymnastik och tidig mobilisering för att förhindra vårdrelaterad pneumoni hos höftopererade patienter över 80 år.
   Anna Ståhl26
  • Fear, morale, and physical performance, not past falls, mediate falls efficacy in community dwelling older people
   Mascha Pauelsen26
 
Konferensen anordnas av Fysioterapeuterna
Guldsponsor