Europeisk konferens om vackra, hållbara och inkluderande städer


Hur kan vi skapa hållbara, vackra och inkluderande städer? Delta digitalt i EU-konferensen Creating Green Cities och ta reda på hur. Lyssna på inspirerande talare och utbyt erfarenheter med kollegor från hela Europa. Du hittar programmet för 14-15 juni och anmäler dig här!
 

Om konferensen


Konferensen tar utgångspunkt den urbana agendan för EU och andra europeiska policys och initiativ som strävar mot en grönare stad. På konferensen kommer kopplingar mellan visionen om den gröna staden, initiativ som New European Bauhaus och klimatneutrala och smarta städer att utforskas. Detta i syfte att visa fördelarna med att integrera flera perspektiv i strävan efter en hållbarare stad. Konferensens mål är att dela kunskap och metoder, visa upp goda exempel och diskutera ”next practices”.  

Konferensprogrammet erbjuder internationella föreläsare, tvärsektoriella panelsamtal, valbara parallella sessioner, fördjupningsseminarier och mycket mer. Med deltagare från offentlig och privat verksamhet, praktiker och akademiker ger konferensen möjlighet att stärka europeiska band och nätverk. Något som kan gynna skapandet av framtidens hållbara, vackra och inkluderande städer.
 

Integrera estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen


Europas städers och tätorters snabba gröna omställning brådskar och den byggda miljön är central för att rymma önskade förändringar. Internationella målsättningar och initiativ visar vägen för det europeiska arbetet. I de enskilda länderna arbetar civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv, finansiella institut och lärosäten tillsammans med omställningen. Kontinuerligt utvecklas kunskap för att öka takten, utbredningen och effekten av förändringarna.
Men är alla aspekter inkluderade och alla perspektiv beaktade? För att lyckas med den gröna omställningen måste estetiska, sociala och kulturella värden integreras i arbetet. Bara då kan vi hitta lösningar som är långsiktigt hållbara, inkluderande och berikande.

Datum: 14–15 juni, 2023. Konferensen erbjuder också, i mån av plats, studieresor i i Skåne och Köpenhamn den 16 juni.

Plats: Online, sänds från Malmö.

Avgift: Digitalt deltagande är kostnadsfritt öppet för alla, men du måste registrera dig.

Organisatör: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet, i samarbete med Boverket och SLU Tankesmedjan Movium samt i samverkan med myndigheterna i Rådet för hållbara städer.
 

 

Organiserat av

 

I samarbete med

Frågor om registreringen ? Kontakta Reachem | 08 410 30 150 | info@reachem.se