LUNCHFÖRELÄSNING SANOFI

(För sjukvårdspersonal)

Patientstödssystem och politiker-kan dessa förbättra diabetesvården

Hur kan politiker förbättra diabetesvåden Henrik Hammar

Erfarenheter från patienstödssytem i verkligheten
Clewemar Antonodimitrakis Pantelis, Primärvården Fagersta
Moderator: Stig Attvall, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg