Välkommen till Diabetesforum 2017

Diabetesforum hålls den 27-28 april 2017 på Stockholm Waterfront Congress Centre. Det här är årets stora mötesplats för alla som har intressen i diabetes och diabetesvård i Sverige.

Alla medlemmar i de organiserande föreningarna, patienter, ämbetsmän, beslutsfattare, vårdpersonal, forskare och andra intresserade inom den svenska diabetessfären hälsas varmt välkomna till två givande dagar!

Nationella Diabetesteamet (NDT) är återigen arrangör för Diabetesforum. NDT är ett samarbetsorgan för Svenska Diabetesförbundet, Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes, Dietisternas Riksförbund, Svensk Förening för Diabetologi och Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård.

I NDT har vi sedan flera år, ett gott och konstruktivt samarbete i många frågor.

Vi hoppas att du ska finna programmet mångsidigt, intressant och lockande och att du vill deltaga och dela med dig av dina erfarenheter under dessa spännande dagar i Stockholm.

Varmt Välkommen!

Nyheter

Peter Jihde kommer till Diabetesforum

Peter Jihde talar under temat Diabetes – En match för livet.
Fredag 28 april kl. 13.15

Mona Landin Olsson
Ordförande SFD
Projektansvarig Diabetesforum 2017
Fredrik Löndahl
Ordförande SDF
Anna Olivecrona
Ordförande i BLFs delförening för endokrinologi och diabetes
Ingela Bredenberg
Ordförande SFSD
Gunilla Willsteen
Ordförande DRFs referensgrupp diabetes