PROGRAM

Moderator: Anna Lundén, KB

09.00-10.00

Registreringen öppnar och kaffe serveras

10.00-12.00 


10.00-10.30 Välkomsthälsning
Karin Grönvall, Riksbibliotekarie Kungliga biblioteket
Mats Viberg, Rektor Blekinge tekniska högskola
Sven Stafström, Generaldirektör Vetenskapsrådet


10.30-10.40 Ord från Utbildningsdepartementet
Malin Cederfeldt Östberg, Statssekreterare hos ministern för högre utbildning och forskning

Kort paus

10.50-11.30 Huvudtalare
Karel Luyben, Chairman of the Executive Board of the European Open Science Cloud (EOSC)

11.30-12.00 Huvudtalare
Gustaf Nelhans, Forskningsledare, Data4Impact, Högskolan i Borås
 

12.00-13.00 Lunch

Lunch på restaurangen Folkets Hus
 

13.00-13.45 


Parallella sessioner omgång 1 
Programmet uppdateras löpande. Med reservation för eventuella ändringar.

Finansiering & Uppföljning


Rum 1

 • OA-statistik för Plan S  (Sveriges lantbruksuniversitet)
 • Kostnader för vetenskaplig publicering (inkl OA-statistik) (Kungliga biblioteket/Stockholms universitetsbibliotek)
 • FAIR-principer (Kungliga biblioteket/Vetenskapsrådet)

Rum 2

 • Kvalitetssäkring av forskning (Universitetskanslersämbetet)
 • Using Swecris and own data (Vinnova)
 • SweCris och DiVA (Vetenskapsrådet)

Samverkan & Spridning


Rum 3
 • Gemensamt utvecklingsprojekt om delad forskningsfinansieringsdata (Vinnova)
 • Svensk Nationell Datatjänst – vägen framåt (Svensk Nationell Datatjänst)
 • VR:s forskningsfinansiering i siffror (Vetenskapsrådet)
Rum 4
 • Genie-projektet & bibliometri (Chalmers tekniska högskola)
 • Vetenskapliga publikationer relaterade till FN:s hållbarhetsmål - ett bibliometriskt projekt inom det europeiska universitetsnätverket AUROA (Göteborgs universitet)
 • Visualisering av publikationer vid Luleå tekniska universitet (Luleå tekniska universitet)
   

Information & Juridik


Rum 5
 • GDPR, SUNET/Swamid & ORCID
 • Creative Commons licenser (Kunglig biblioteket)
Rum 6
 • Förvaltningsgemensam specifikation för forskningsmaterial och CERIF. Möjligheter och begränsningar (Sveriges lantbruksuniversitet)
 • Forskningsdatateamet (Stockholms universitet)
 • RUT-registerforskning (Vetenskapsrådet)​​​​​
   

Innovation & Teknik


Rum 7
 • KB-labb för datadriven forskning (Kunglig biblioteket)
 • Medborgarforskning och öppna data (Göteborgs universitet)
 • Nationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tiden (Göteborgs universitet)
Rum 8
 • Datalabb och datafabriker (Vinnova)
 • One Team Gov – en gräsrotsrörelse för förnyelse av offentlig sektor
 • OpenAid.se (SIDA) 

13.45-14.00 

Kort paus

14.00-14.45

 Parallella sessioner omgång 2
Programmet uppdateras löpande. Med reservation för eventuella ändringar.

Finansiering & Uppföljning


Rum 1

 • Swepub (Kungliga biblioteket)
 • Prisma (Vetenskapsrådet)
 • En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se (Chalmers tekniska högskola)

Rum 2

 • DiVA – nationell samverkan för öppen forskningsinformation (Uppsala universitet)
 • Yta för analys – att analysera publicering, bestånd och kostnader (Karolinska institutet Universitetsbiblioteket)
 • LUCRIS (Lunds universitet)

Samverkan & Spridning


Rum 3

 • Samordningsuppdrag för öppen tillgång (Kungliga bibliotek/Vetenskapsrådet)
 • Freya, en förutsättning för öppna vetenskapssystem (Svensk Nationell Datatjänst)

Rum 4

 • Öppna data från Copernicus (Havs- och vattenmyndigheten)
 • Program 4D samverkansprogram mellan KI och SLL (Stockholms läns landsting)
 • Dataartikelns roll i vetenskaplig kommunikation (Sjukhusbiblioteken i Lund)

Information & Juridik 


Rum 5
 • Juridiska frågor hos en finansiär (Formas)
 • EU:s upphovsrättsdirektiv DSM – hur påverkar det forskningsadministrationen/biblioteken? (Svensk biblioteksförening)
Rum 6
 • Forskningsetiska frågor relaterade till öppna data (Lunds universitet)
 • Hantering av forskningsdata i korsdraget mellan olika krav: Exempel från ett forskningsprojekt om Algoritmer och källkritik (Lunds universitet)

Innovation & Teknik


Rum 7
 • Orion Open Science (Vetenskap & Allmänhet)
 • Hack for Sweden (Vinnova)
 • Digisams arbete med öppna data (Riksantikvarieämbetet)
Rum 8
 • Forskning inom AI och autonom resurshantering för datormoln vid Institutionen för datavetenskap (Umeå universitet)

14.45 - 15.15

Kaffe med tilltugg

15.15 - 16.00 

Huvudtalare
Anne-Marie Eklund-Löwinder, Säkerhetschef Internetstiftelsen

16.00-17.00

Mingel med förfriskningar