Armens längd och tilliten till bibliotekets demokratiska uppdrag

Program:

9.00

Tid för inloggning

9.10

Välkomna
Anna Lundén, KB

9.15

Regional (kultur)planekonomi - politiska viljeriktningar och samverkansformer
Veronica Lamppa Lönnbro och Andreas Åberg, Kulturrådet

9.35

Vad hände... och vad händer? Hot, otrygghet och konsekvens på ett folkbibliotek
Tony Melander, Vadstena bibliotek

09.55

Tillitsbaserad styrning – hur skiljer den sig från dagens styrning och vad krävs för att kunna arbeta utifrån en tillitsbaserad styrmodell?
Christine Feuk, SKR  

10.15

Paus

10.30

Normkritik i planen: Hbtq-perspektiv i verksamheten 
Christer Edeholt, Regionbibliotek Västerbotten

10.50

Armens längd - biblioteksplaner i kommunpolitiken
Elisabet Rundqvist, KB

11.10

Paus

11.15

Politiken, biblioteket och medborgarna
Roger Blomgren, Högskolan i Borås 

11.45

Ryms tillgänglighetsfrågorna i politiken – frågor och svar
Hillevi Andreasson, MTM och Anna Lundén, KB

11.55

Avslutning
Anna Lundén, KB

Lunch

13.00

Digitala samtalsrum i slumpvis indelade grupper i Zoom

13.45

Gruppsamtalen avslutas