Varmt välkommen till vårkonferensen!
Digital konferens 25-26 mars

Bästa medlemmar!
Vi fortsätter vårt gemensamma utvecklingsarbete mot en starkare kommunsektor som kan möta framtidens krav. Vi lämnar ett speciellt år bakom oss. Trots alla utmaningar som har varit ser vi med tillförsikt fram emot vad det nya året kan ge. Med fokus på det gemensamma uppdraget har vi lyckats ställa om på de mest fantastiska sätt. Många av framgångsfaktorerna kommer vi att ta med oss även ”efter pandemin”. Samarbete, handlingskraft, nya arbetssätt och förmågan till snabb omställning- men också hur vi på bästa sätt kan skapa förutsättningar utifrån behoven i mötet mellan medarbetarna och våra invånare. Den fortsatta utvecklingen kommer att vara en viktig grund för en offentlig sektor som alla kan ha förtroende för.

Vi träffas digitalt även denna gång. Den digitala mötesformen är numera vardag för oss alla. Vi längtar efter att mötas fysiskt, men fram till dess hittar vi andra former. Jag hoppas att så många som möjligt även denna gång kommer att hitta till vår digitala mötesplats.

Som tidigare år ser vi fram emot att ha en gemensam torsdagseftermiddag tillsammans med SKR. Passet leds av SKR:s VD Staffan Isling som kommer att lotsa oss genom en eftermiddag då vi också riktar blickarna mot de prioriterade samarbetsområden vi gemensamt lagt fast för år 2021. Programmet för vårkonferensen genomsyras av ”kommunernas roll i demokrati- och samhällsutvecklingen”. Hur påverkar digitaliseringen vår demokrati och hur påverkar en ökad populism det politiska ledarskapet? Vad innebär balansgången mellan folkstyrelse, rättssäkerhet och handlingskraft? Hur påverkar valet i USA Sverige och omvärlden? Återigen – hur värnar vi en offentlig sektor som alla kan ha förtroende för? Här ser jag fram emot en spännande dialog.

Vi kommer också att ha årsmöte då vi tittar tillbaka på året som har varit samtidigt som vi håller koll på framtiden. Vilka frågor kommer kommunerna att ha på agendan? Vad är viktigt för dig som kommundirektör/kommunchef? För oss i styrelsen är det viktigt att dessa dagar är fyllda av energi och att vi också har teman som känns relevanta för alla våra medlemmar. Årsmöteshandlingarna är tillgängliga på kommundirektorsforeningen.se.

Kommundirektörsföreningens styrelse hälsar dig varmt, varmt välkommen till vårkonferensen.

Väl mött!
Kristina Sundin Jonsson Ordförande


P.S. Boka redan nu in höstkonferensen den 21–22 oktober 


Anmälan
Anmälan görs som vanligt under fliken Anmälan ovan. 
Sista anmälningdag är 19 mars
Anmälningsavgiften för den digitala konferensen är 995 kr (inkl. moms)

Sista dag för kostnadsfri avbokning är 4 mars


För frågor om anmälan, bekräftelse, fakturor etc. kontakta Konferenspoolen på telefon
08-21 61 00 eller e-post info@konferenspoolen.se