Webbinarieserie hösten 2021

 

Framtidens kommunala infrastruktur 


En webbinarieserie om framtidsutmaningar som påverkar förutsättningarna för förvaltning och underhåll av kommunal infrastruktur. Serien riktar sig särskilt till dig som jobbar med strategisk planering av infrastruktur på kommunal nivå.

Webbinarieserie i fem avsnitt med kunskap och samtal om utmaningar, erfaranheter och lösningar. De fem delarna handlar om:

Befolkningsutvecklingen i framtiden – hur och var kommer vi att bo, resa och arbeta i framtiden? De demografiska förändringarna är grundläggande och påverkar förutsättningarna att hantera övriga utmaningar. Därför är det ämnet startskottet för webbinarieserien.

Ett förändrat klimat gör att infrastrukturen behöver klara av att hantera betydande förändringar. Men gör den det? I vårt andra webbinarium fokuserar vi på dagvatten eftersom just dagvattenhanteringen påverkas särskilt mycket vid ett förändrat klimat. Framtidens hantering kommer att behöva hantera geografiska förskjutningar i exempelvis nederbördsmönster och cykler med frysning och smältning av vatten.

Hur kan finansieringen av kommunal infrastruktur göras så rättvis som möjligt? Rättvis ur både medborgarens och näringslivets perspektiv. Vilken roll spelar politiken? I det tredje webbinariet kopplar vi ihop utmaningarna kring finansiering med politiken och lyssnar på vad några av Sveriges viktiga politiska aktörer och branschföreträdare säger om ämnet.

Det fjärde webbinariet fokuserar på digitalisering. Hur ska man som infrastrukturorganisation jobba med digitalisering? Vi besöker några kommunala organisationer som kommit långt i sin utveckling av ett digitaliserat arbetssätt. Hur har de gjort och vilka lärdomar kan de dela med sig av?

Det sista webbinariet handlar om behovet av kompetens och att utveckla ny kompetens i den transformativa branschförändring som vi ser omkring oss. Det är en utmaning som syns i hela sektorn för kommunal infrastruktur. InfraMaint har som ambition att göra ett stort bidrag till kompetensutvecklingen av branschen. Därför djupdyker vi i några av de metoder och verktyg som utvecklats inom programmet och samtalar  med branschföreträdare om hur de tar sig an den utmaningen med kompetensförsörjning.

Till anmälningssidan