Kunskapslunch E2B2

11 november, Webbinarium

Kunskapslunch: Trångboddhet - hur påverkas byggnaden och boendet?

I Sverige råder återigen trångboddhet. När boendetätheten i flerbostadshus är högre än planerat påverkar det byggnaden, människorna och innemiljön, men kunskapen om hur är begränsad. Den 11 november höjer vi kunskapsnivån och presenterar ny forskning på området.

Börjar: torsdag den 11 november 2021 kl. 12.00
Slutar: torsdag den 11 november 2021 kl. 13.00
Plats: Webbinarium (länk skickas till deltagarna innan mötet)

Trångboddhet är inget nytt fenomen och uttrycket som myntades under 1940-talet syftade då på att man bodde fler än två personer per rum. Efter att miljonprogrammet byggdes minskade trångboddheten i Sverige, men är idag åter ett faktum. I storstäderna är drygt 20 procent av hushållen trångbodda och vanligast är det bland hyresrätter.

I ett E2B2-projekt kartlägger nu forskare hur energianvändingen, innemiljö, fuktsäkerhet och installationernas funktion och dimensionering påverkas av trångboddhet. Målet är att ta fram kunskap om hur byggnader och dess tekniska system fungerar och behöver hanteras vid boendetäthet.

Intresset för projektet är stort och många aktörer är involverade. På kunskapslunchen får du även höra Kenneth Berglund från Hyresgästföreningen och Madeleine Nobs från NCC som fokuserar på hur de boende påverkas av trångboddhet.

Anmäl mig