Kunskapslunch E2B2

11 november, Webbinarium

Program

12.00 Välkommen!
Anders Nilsson, biträdande programansvarig E2B2, hälsar välkommen och presenterar E2B2.

Hur påverkar boendetätheten byggnadens funktion?
Dennis Johansson, forskare, Lunds Universitet

Boendetäthetens påverkan på hemmet - på gott eller ont?
Kenneth Berglund, utredare stadsutveckling, Hyresgästföreningen

Trångbodda hem - hur kan arkitekten tänka?
Madeleine Nobs, affärsutvecklare Hållbara affärer, NCC

Frågor, reflektioner och diskussion

13.00 Avslutning

Anmäl mig