Delta i EU-projekt

16 november och
3 december, Webbinarium

Delta i EU-projekt - kunskap, inspiration och matchmaking

Nu har du möjlighet att få hjälp på vägen mot att delta i ett EU-projekt. Vid två tillfällen lotsar vi dig genom EU-djungeln och ger dig massor av tips och inspiration på vägen. Du får även möjlighet att träffa potentiella projektpartners.

Börjar: tisdag den 16 november och fredagen den 3 december 2021 kl. 09.00
Plats: Webbinarium, länk skickas ut innan mötena

Nu har du möjlighet att få hjälp på vägen mot att delta i ett EU-projekt. Vi två tillfällen lotsar vi dig genom EU-djungeln och ger dig massor av tips och inspiration på vägen. Du får även möjlighet att träffa potentiella projektpartners.
 

#1 Inspiration och tips på vägen mot ett EU-projekt

16 november, kl. 09.00-11.30

Verkar det svårt och krångligt med EU-projekt? Lugn, vi hjäler dig! Den 16 november får du träffa experter som ger dig konkreta tips på hur och var du anösker och visar på nyttan, värdet, och vinsterna med detta.


Magnus Andersson och Ulrika Wahlström från IMCG ger er en inblick i vilka möjligheter EU-finansiering och projektsamverkan innebär för företag och organisationer som jobbar för hållbar omställning.

Magnus Andersson har jobbat med att designa och skriva konkurrenskraftiga EU-ansökningar sedan man gick runt med Freestyle. Han är expert på EU-finansiering och riktigt vass på att se till att EU-medel hamnar i Sverige.

Ulrika Wahlström, som ibland jämför sitt arbete med det en fluortant förr i tiden utförde, både skriver EU-ansökningar och driver arbetspaket inom stora EU-projekt. Hon har koll på vad "exploitation of project result" verkligen innebär och kan få den mest oinsatte att faktiskt bli intresserad av "IPR".

"2 Matchmaking, nytta och möjligheter med EU-projekt
3 december, kl. 09.00-12.00
Det finns stora vinster med att delta i EU-projekt - och nu kan du få hjälp på vägen. Den 3 december bjuder vi in till matchmaking för aktörer inom akademin, privat och offentlig verksamhet. Mötet bjuder på inspiration och skapar goda förutsättningar för deltagande i EU-projekt.


Under mötet fokuserar vi på området för energi- och resurseffektiv bebyggelse inom de europeiska forskningsprogrammen Horisont Europa och LIFE. 

Vi startar med en introduktion till forskningsprogrammen. Därefter berättar deltagare från tidigare EU-projekt om vilka värden och möjligheter deltagande i europeiska samverkansprojekt kan innebära för svenska aktörer. Under eventets andra del ges det utrymme att diskutera gemensamma intressen och behov, projektidéer och möjligheter till vidare samarbeten utifrån tematiska områden och aktuella utlysningar.

Program
Välkommen
Anders Nilsson, IQ Samhällsbyggnad, hälsar välkommen och introducerar till dagen.

Introduktion till EU:s forskningsprogram Horisont Europa och LIFE med fokus på energi- och resurseffektiv bebyggelse
Mimmi Magnusson, nationell kontaktperson Horisont Europa, VINNOVA
Emma Bergman, kontaktperson LIFE, Naturvårdsvekret
Åke Axenbom, kontaktperson LIFE, Energimyndigheten

Vinster och möjligheter med att delta i europeiska samverkansprojekt
Lisa Enarsson, projektledare, Stockholm Stad
Christina Claeson-Jonsson, chef forskning och innovation, NCC
Stefan Olsson, projektledare och nationell samordnare Hållbart Byggande, Energikontor Sydost

Diskussion och matchmaking
I mindre grupper och utifrån tematiska områden och aktuella utlysningar diskuteras gemensamma intressen, behov och utmaningar, projektidéer och möjligheter till samarbete.

Avrundning
Anders Nilsson, IQ Samhällsbyggnad, sammanfattar och rundar av dagen.

Varmt välkomna önskar E2B2 i samverkan med BeLok, LÅGAN, BeSmå och BeBo.

Anmäl mig