Den trötta hjärnan - nya metoder för diagnostik och behandling

Varmt välkommen till 2019 års riksstämma på Operaterrassen, Operakällaren - en av Stockholms absolut vackraste konferenslokaler.

Ta tillfället i akt att lära dig mera om differentialdiagnostiska aspekter vid utmattningssyndrom och kroniskt trötthetssyndrom. Lyssna på tre erfarna neuropsykologer som forskar om hjärntrötthet och fatigue. I år lyfter vi också fram nyblivna specialisters vetenskapliga arbeten och nya digitala screeningmetoder. Allt detta i unikt vacker miljö. Vi avslutar en spännande dag med en fantastisk middag
(särskild anmälan krävs till middagen) som ger möjligheten att nätverka och knyta nya kontakter.

Vi hälsar dig varmt välkommen den 7 februari.
Östra regionen av Sveriges Neuropsykologers Förening

Pris medlemmar: 1500 kronor
Pris icke medlemmar 1900 kronor
Studenter: 800 kronor

Pris för middagen för deltagare: 500 kr
Pris för middagen för gäst/respektive: 1000 kr

Samtliga priser exklusive moms
.................................................................................................................................................................................................................

Program
 
08.00 – 09.00
Registrering

09.00 – 09.05
Välkommen!
ordförande för Östra regionen Christian Oldenburg

09.05 – 09.15
Inledning till hjärntrötthet
PhD Stefan Winblad

09.15 – 10.00
Utmattningssyndrom- moderna markörers betydelse vid 
    differentialdiagnos mot depression

Professor Marie Åsberg

10.00 – 10.45
Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) differentialdiagnostiska aspekter
PhD/MD Per Julin

10.45 – 11.15
Paus

11.15 – 12.45
Tre olika perspektiv på neuropsykologisk fatigueforskning i Sverige idag 

Aspekter på hur vi mäter trötthet vid lätta hjärnskador
PhD Marika Möller 

Kognitiva och endokrina fynd vid utmattning
PhD Agneta Sandström

Kan behandling lindra mental trötthet?
Docent Birgitta Johansson

Paneldiskussion tillsammans med professor Marie Åsberg och PhD/MD Per Julin
Moderator PhD Stefan Winblad

12.45 – 14.00
Lunch

14.00 – 15.00
Specialist i neuropsykologi - nyblivna specialister presenterar sina vetenskapliga arbeten

Trötthet efter förvärvad hjärnskada
en explorativ studie specialistpsykolog Anna Holmqvist

Neuropsychological Outcome in Adults after Neonatal Asphyxia and mild-moderate Hypoxic Ischemic Encephalopathy
- A long term follow up on Neonatal Cerebral Glucose metabolism
specialistpsykolog Emma Englund


Åldersrelaterade förändringar av adaptiva funktioner hos personer med intellektuell
funktionsnedsättning med och utan Downs syndrom

specialistpsykolog Mirjam Schiessling


Affektigenkänning och mentalisering hos barn med misstänkt neuropsykiatrisk problematik
– testresultat och diagnostik i fördjupade barnpsykiatriska utredningar

specialistpsykolog Emma Edvinsson

15.00 – 15.30
Fika

15.30 – 16.30
Digital kognitiv screening

Minnemera
PhD Alejandra Machado 

Mapcog Spectra
professor Siegbert Warkentin

16.30 – 16.45
Avslut
ordförande för SNPF Bengt Persson 

17.00
Årsmöte

19.00
Fest på Operakällaren