Välkommen till Swepubs städdag!

Den 22 januari anordnas den första städdagen för de organisationer som levererar data till Swepub.
Syftet med städdagen är att arbeta koncentrerat med datakvaliteten på sin organisations publikationsdatabas med stöd från Swepub.
Under dagen har du möjlighet att få guidning i hur du kan använda Swepubs tjänster som stöd i det lokala arbetet med datakvaliteten. Du kan även ställa frågor om nationella riktlinjer i förhållande till lokal praxis, om uppsättningen av dataleveranser till Swepub eller systemreglerna och datahanteringen i Swepub.

Du kan koppla upp dig när som helst under den avsatta tiden och ställa dina frågor.

Dagens program formar vi tillsammans genom att diskutera kring frågor som kommer upp.

Vad

Inbjudan till Swepubs städdag

Var

via Zoom Meeting (länk till mötet skickas via e-post längre fram)

När

Datum: fredag 22 januari  
Tid: kl 09.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Sista dag för anmälan: onsdag 20 januari

Vid frågor om dagen kontakta: Tuija Drake, enligt förnamn.efternamn@kb.se

Vid frågor om anmälan kontakta: Susanne Gustafsson, enligt förnamn.efternamn@kb.se