Läsa, Skriva, Räkna – en garanti för tidiga stödinsatser 
från analys till undervisning i matematik

Hur går vi från genomförd analys av elevers visade matematikkunskaper till en utveckling av undervisningen i matematik?
 
Seminariet riktar sig till dig som undervisar i förskoleklass och skolåren 1–3 och därmed omfattas av Läsa, Skriva, Räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. 

Datum och tid:                         
Måndag 12 april 2021, kl. 13:00–16:00
Tisdag 20 april 2021, kl. 13:00–16:00
Onsdag 28 april 2021, kl. 13:00–16:00

Tillfällen 

12 april 
Digital - 13:00-16:00 
20 april 
Digital - 13:00-16:00 
28 april 
Digital - 13:00-16:00