Digital samverkan i yrkesutbildningen

Hur kan vi stärka kvaliteten i yrkesutbildning genom digital samverkan i vardagen mellan lärare, elev och handledare?
 

Välkommen till Skolverkets och Lärlingscentrums inspirationsföreläsning om hur digitala verktyg kan användas för planering, återkoppling och uppföljning samt bedömning av elevernas lärande inom yrkesutbildning.
Under föreläsningens har du möjlighet att ställa frågor.


Målgrupp: alla som arbetar med arbetsplatsförlagt lärande i yrkesutbildning
Datum och tid:
onsdag 18 augusti 2021 kl.13.00 - 15.00
Plats: Digital - länk skickas ut före mötet
Kostnad: föreläsningen är kostnadsfri

Sista anmälningsdag: 17 augusti  


Vid förhinder, avboka din anmälan genom att kontakta skolverket@reachem.se.

 

Anmälan - 18 augusti