Program


08.45

Inloggning påbörjas
09.00
Välkomstord
Anneli Friberg, Linköpings universitet, moderator
 
09.05
Inledning
Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet, ordförande på Swepub utvecklingsråd
 
09.15
OpenAIRE Research Graph - making research metadata open and interlinked

The OpenAIRE Research Graph is a collection of research objects interlinked by semantic relationships. By harvesting these research objects from ~70 000 sources, and creating links between them, the aim is to provide services for exploring research results, evaluating research funding and continuously work to improve the quality of the metadata. The OpenAIRE Research Graph is also an important part of the newly started Nexus-project. The Nexus-project will focus on scholarly communication services for EOSC users.
Paolo Manghi, OpenAIRE and Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
 
09.45 
Bensträckare
 
10.00
Senaste nytt från Swepub
Hur går det med vidareutvecklingen av Swepub? Lägesrapport om vad som har hänt under det senaste året och vad för planer som finns för fortsatt utveckling.   
Johanna Robinson Aalto, Tuija Drake, Kungliga biblioteket
 
10.20
Exempel på användning av Swepub-data:

UKÄ:s statistikprodukt om forskningspublikationer och årsrapport
Universitetskanslersämbetet har tagit fram en ny statistikprodukt Forskning vid universitet och högskolor – forskningspublikationer baserad på Swepub-data. UKÄ har även använt Swepub-data i sin årsrapport. Hur har data från Swepub använts i statistiken och hur har det fungerat? 
Martin Söderhäll, Universitetskanslersämbetet

Swepub som en källa för publikationsdata i SND
Svensk Nationell Datatjänst har testat möjligheterna att använda Swepubs API för att hämta publikationsdata från Swepub till SND för att koppla publikationer till relaterade dataset. Vad har fungerat bra och vilka har varit utmaningarna?
Johan Fihn Marberg, Svensk Nationell Datatjänst
 
11.00
Bensträckare
 
11.15
Kvalitetssäkring av publikationsdata vid lärosätena:
Under sessionen diskuteras om kvalitetssäkring utifrån förinspelade presentationer som deltagarna ombeds att titta på förhand och förbereda frågor för diskussionen med presentatörerna.

Kvalitetssäkring vid Chalmers
På Chalmers har biblioteket utvecklat ny funktionalitet för att jämföra data som importeras från Scopus med data i det lokala systemet research.chalmers.se. Hur har det påverkat kvalitetssäkringen av publikationsdata?
Presentationen innehåller även en demonstration av den egenutvecklade forskningsportalen research.chalmers.se.
Kristina Graner, Chalmers tekniska högskola

Maskinell berikning och kvalitetsförbättring av poster – var, hur och önskvärt?
Mycket av de metadata som ligger i de bibliografiska posterna från KTH har skapats för hand, ibland fattas det fält i dessa och ibland kan informationen vara knapphändig eller felaktig. Med hjälp av s.k. API:er är det möjligt att berika och korrigera poster automatiskt genom att en unik identifierare för en publikation (DOI) skickas in i olika databaser/källor och (korrekta?) metadata fås i retur. Frågan är om detta är önskvärt, ger tillräcklig kvalitet och var en sådan berikning/korrigering i så fall kan ske: i DiVA i KTHs fall eller i Swepub?
Anders Wändahl, Kungl. Tekniska Högskolan

Kvalitetssäkring vid Malmö universitet
Hur har systembyte påverkat arbetet med kvalitetssäkringen av publikationsdata vid Malmö universitet? En presentation om datastädning som följd av systembyte men även om jämförelser mellan Malmö universitets publikationer och Svenska listan.
Per Egevad, Aron Lindhagen, Malmö universitet
 
11.55
Avrundning
Anneli Friberg, Linköpings universitet, moderator
 

 
13.30
Parallella workshoppar kl. 13.30-14.30:
 
1. Swepub-demo
Kom och bekanta dig med hur de nya Swepub-tjänsterna för bibliometri, databearbetning, datastatus och ämnesklassificering fungerar samtidigt som du har tillfälle att ställa frågor. Denna workshop är riktad till dig som vill lära mer om hur Swepub fungerar. Inga förkunskaper krävs.
Workshopsledare Tuija Drake, Linda Nälsén, Kungliga biblioteket
Max antal deltagare: Inte begränsat
 
2. Workshop för erfarenhetsbyte om systemlösningar och integrationsmöjligheter
Denna workshop är ämnad för systemutvecklare, -förvaltare och –administratörer för att diskutera om möjligheter med och byta ut erfarenheter om utveckling och systemintegration inom forskningens infrastruktur. Deltagare ombeds att förbereda en kort introduktion om utveckling på sin organisation.
Workshopsledare Andreas Mace, Henrik Ardesjö, Johanna Robinson Aalto, Kungliga biblioteket
Max antal deltagare: 20
 
3. Workshop om FAIR-principerna och Swepub – vad behöver göras, och i vilken ordning?
Vi tar avstamp i regeringens målbild - forskningens produkter ska så långt det är möjligt uppfylla FAIR-principerna. Vad innebär det för vetenskapliga publikationer? Hur kan Swepub bidra? Tillsammans gör vi ett försök att kartlägga och prioritera möjliga insatser för att det ska bli än lättare att söka fram, läsa och återanvända publikationer samt via dem hitta till andra forskningsresultat.
Inför workshopen kommer du att få fylla i ett frågeformulär på fem frågor. Vi utgår från svaren i formuläret på workshopen.
Workshopsledare Camilla Lindelöw, Henrik Schmidt, Kungliga biblioteket
Max antal deltagare: 20