Varmt välkommen till höstkonferensen!
Digital konferens 21-22 oktober

Bästa medlemmar!
Som vi hade sett fram emot att ses nu i oktober. När vi planerade för höstkonferensen var osäkerheten fortfarande för hög för att det skulle vara möjligt med ett fysiskt möte. Vi har nu fått det glädjande beskedet om de lättade restriktionerna från och med den 29/9. Med anledning av det är vi nu många som planerar för en successiv återgång i våra verksamheter. I styrelsen tror vi därför på en successiv återgång även för denna församling och vikten av att föregå med gott exempel. Därför blir det ett digitalt möte även denna gång. Vi ser fram emot att träffas i mars i stället.

Det är nu snart två år sedan de första rapporterna kom om ett virus som spred sig över världen. En påminnelse om hur globaliseringen påverkar vår vardag. Under den här tiden har vi lärt oss att ställa om. Vi har lärt oss att leva med osäkerhet. Vi har lett våra verksamheter i ständig förändring. Vi har också sett att vi kan åstadkomma snabb förändring när vi har en tydlig målbild. Det är lärdomar och arbetssätt som vi kommer att ta med oss framåt. Det är nu resan fortsätter mot en starkare kommunsektor som följer med en föränderlig värld. Vi i styrelsen hoppas att vi kan göra den resan tillsammans och hitta gemensamma ytor och former för hur vi kan möta framtiden. Vårt mål är att våra konferenser alltid ska kännas relevanta. Oavsett om de genomförs fysiskt eller digitalt är metoden och ambitionen en livlig dialog – just för att vi genom dialog får nya perspektiv som i sin tur leder till utveckling.

Programmet för höstkonferensen genomsyras av att ”leda i förändring”. Pandemier, klimatförändringar, förändringar i det säkerhetspolitiska läget är bara ett par exempel som påverkar våra kommuner på olika sätt.

På höstkonferensen får vi lyssna till berikande berättelser och erfarenheter från kollegor där just det oväntade ställde enorma krav på ledning, samarbete och förmåga till snabb omställning. Frågan är – finns det någon best practice?

Att leda i förändring ställer också krav på ständig omvärldsspaning. Vad ser vi för hot och möjligheter när det gäller exempelvis det säkerhetspolitiska läget eller AI?

Kommundirektörsföreningens styrelse hälsar dig varmt, varmt välkommen till höstkonferensen. Vi ser fram emot två berikande och intressanta dagar tillsammans.

Väl mött!

Kristina Sundin Jonsson
Ordförand


P.S. Boka redan nu in nästa års konferenser den 17–18 mars och 20–21 oktober, 2022


Anmälan
Anmälan görs som vanligt under fliken Anmälan ovan. 
Sista anmälningdag är 15 oktober
Anmälningsavgiften för den digitala konferensen är 995 kr (inkl. moms)

Sista dag för kostnadsfri avbokning är 4 oktober


För frågor om anmälan, bekräftelse, fakturor etc. kontakta Konferenspoolen på telefon
08-21 61 00 eller e-post info@konferenspoolen.se