Årsstämma

17 maj 2022, Stockholm

Årsmöteshandlingar

 

Kallelse och föredragningslista

Årsredovisning IQ Samhällsbyggnad förening

Revisionsberättelse IQ Samhällsbyggnad förening

Valberedningens förslag

Årsredovisning IQ Samhällsbyggnad AB

Revisionsberättelse IQ Samhällsbyggnad AB

Till anmälningssidan