Varmt välkommen till höstkonferensen den 
20-21 oktober 2022


 

Bästa medlemmar! 

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna till årets höstkonferens. Vi har lyssnat in era medskick och hoppas att programmet ger möjlighet till ännu fler goda exempel, samtal runt borden och utbyte av lärdomar och erfarenheter. När vi ses i oktober är valresultaten klara, riksdagen har hunnit sammanträda och kommunstyrelserna i kommunerna formerar sig. Vi kommer att analysera valutgången och hur det påverkar oss i kommunerna. På vår web finns presentationer från tidigare valanalyser och hur partikulturerna och medielandskap har förändrats över tid. Uppdatera er gärna så får vi riktigt spänstiga samtal om kommande mandatperioder och samspelsfunktionen med politiken! 

Ett av föreningens tre temaområden är styrning, ledning och kommundirektörsrollen. Vi kommer att fördjupa oss kring detta tema och med särskilt fokus på rollen och hur den har utvecklats de senaste 25 åren. Kommundirektörsinstruktionen har varit reglerad i kommunallagen sedan 2018 och då var föreningen mycket aktiv, tog fram checklista och skrev remissvar. Nu har det gått några år och det är läge att utvärdera och utveckla instruktionen och rollfördelningen mellan politik och förvaltning.  

Sveriges ekonomiska tillväxt bromsar in, kostnadstrycket ökar och vi kan skönja en avmattning i konjunkturen. Detta påverkar oss på flera sätt. Kompetensförsörjning, effektivisering och god kvalitet är viktiga förutsättningar för en positiv och hållbar utveckling. Vi kommer att fördjupa perspektiven med hjälp av kollegor runt om i landet som är de som lyckats allra bäst de senaste åren. Vilka framgångsfaktorer är viktigast, finns det gemensamma nämnare och vad kan vi ta lärdom av?   

Vi i styrelsen ser mycket fram emot att mötas under två inspirerande och intressanta dagar på höstkonferensen i Stockholm den 20-21 oktober.   

Varmt välkommen!  

Ulrika Strandroth Frid 
Ordförande P.S. Boka in nästa års konferenser redan nu.
Vårkonferensen 16-17 mars 2023
Höstkonferensen 19-20 oktober 2023


Anmälan
Anmälan görs som vanligt under fliken Anmälan ovan. 
Sista anmälningsdag är den 5 oktober.
Anmälningsavgiften för höstkonferensen är 1995 kr (inkl. moms)
Då ingår även middagen den 20 oktober. 
Anmälan är bindande.


Logi
Logi bokas av deltagarna direkt med hotellet.
Ett antal enkelrum med frukost till priset 1995 kr (inkl. frukost och moms) är reserverade natten
mellan den 20-21 oktober på Clarion Hotel Sign. 
Klicka här för att boka ditt rum på Clarion Hotel Sign 

För frågor om anmälan, bekräftelse, fakturor etc. kontakta Konferenspoolen på telefon
08-21 61 00 eller e-post marika@konferenspoolen.se