HUVUDTALARE

Dessa presentationer kommer att filmas och göras tillgängliga efter konferensen 
 Karel Luyben is Rector Magnificus Emeritus of the Delft University of Technology as off 2018. He has been Rector Magnificus of the Delft University of Technology from 2010 till 2018. Before that he served as Dean of the Faculty of Applied Sciences for almost 12 years. Among others he is presently Vice President of CESAER and the Economic Board Zuid-Holland; Chairman of the Administrative Investment Board of Zuid-Holland;  Chairman of the Board of the Dutch Techcentre for Life Sciences; National Coordinator for Open Science in the Netherlands; Chairman of the Taskforce Open Science of CESAER; Member of the Open Science Policy Platform of the EU and from 2019 he has been appointed as chairman of the Executive Board of the European Open Science Cloud (EOSC).
 Gustaf Nelhans är universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Forskningen lägger tonvikten vid scientometri och särskilt användningen av bibliometri och citeringsanalys för såväl forskningsinformation som resursfördelning i nutida sammanhang. Den aktuella utvecklingen inom nationell forskningspolitik har gett denna forskning både relevans och angelägenhet för såväl forskare som andra professionella aktörer. För närvarande ansvarar han för ett arbetspaket om ”societal impact” i Data4Impact, ett EU-finansierat forskningsprojekt inom Horizon2020. Nya teknologier och initiativ för exempelvis öppen tillgång av forskningspublikationer och forskningsdata samt sociala medier, har genererat en ökande volym av data tillgängligt för forskning om forskning. Data4Impact bygger på denna utveckling och använder sig av big dataanalys för att ta sig an att förbättra bevakning av forskning och innovation, genomförande och bedömning av forskningens genomslag i samhället inom hälsa, demografiska förändringar och ”Wellbeing Societal Challenge”.
 Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på Internetstiftelsen. Hon är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. 2018 mottog Anne-Marie Svenskt Näringslivs Säkerhetsstipendium samt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj som tilldelas personer för unika och betydelsefulla insatser inom något av akademins områden. Anne-Marie valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame  2013. Hon blev Årets säkerhetsprofil 2012 med motiveringen att hon är den kompletta säkerhetspersonen med bred och djup kunskap kring IT-säkerhetsfrågorna. Anne-Marie är en av de få personer i världen som har valts till Trusted Community Representative och i rollen som Crypto Officer deltar i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet, därtill utsedd av den internationella organisationen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).
 

Tillbaka