Varmt välkommen till höstkonferensen den 15-16 oktober.

Bästa medlemmar!
I början av året tror jag att vi alla satt och funderade på vad 2020-talet skulle innebära för våra invånare och kommuner. Vi hade precis gått in i ett nytt decennium. Det enda vi visste säkert var att de kommande tio åren inte skulle se ut som de senaste tio åren. Just då hade det börjat komma rapporter om ett virus som spred sig över världen. Få av oss trodde då att vi skulle vara där vi är i dag- i ett läge där villkoren ständigt förändras. Ett läge som ställer krav på såväl daglig krishantering som beslut på längre sikt. Där vi i vissa fall har kompenserat avsaknaden av långsiktig planering med improvisation, handlingskraft och mod. 
Pandemin kommer också att genomsyra höstkonferensen på olika sätt. Vi möts nu för första gången digitalt. Det kommer inte att bli som vanligt, men för de flesta av oss är den digitala mötesformen numera vardag

 

Programmet för höstkonferensen präglas som alltid av ordet ”tillsammans” och kommer att innehålla såväl nutid som framtid.
Vad har vi lärt oss av pandemin och hur utvecklar vi en robust organisation inför framtiden? Torsdagen kommer att inledas med ett gemensamt arbete tillsammans med SKR. Passet kommer att ledas av SKR:s VD Staffan Isling som kommer att lotsa oss genom en eftermiddag då vi också 
riktar blickarna mot år 2021.


På torsdag eftermiddag kommer vi också att ha årsmöte, då vi bland annat ska diskutera föreningens inriktning för de kommande två åren.  Vilka frågor kommer kommunerna att ha på agendan? Vilka frågor kommer att vara viktiga för dig som kommundirektör/kommunchef? Vi möts två gånger om året genom vår gemensamma förening. För oss i styrelsen är det viktigt att dessa dagar är fyllda av energi och att vi också har teman som känns relevanta för alla våra medlemmar.

Årsmöteshandlingarna är tillgängliga på www.kommundirektorsforeningen.se.
På fredagen fortsätter vi med temat krisberedskap tillsammans med inrikesminister Mikael Damberg. Hur kan vi förebygga, motstå och hantera krissituationer samtidigt som vi värnar befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden?
Generaldirektören för Folkhälsomyndigheten, Johan Carlsson, delger oss sedan sina reflektioner över den fortsatta hanteringen av pandemin.  

Slutligen kommer vi att tillsammans diskutera nya former och tekniska lösningar för den demokratiska processen.  

Kommundirektörsföreningens styrelse hälsar dig varmt, varmt välkommen till höstkonferensen.
Väl mött!

Kristina Sundin Jonsson
Ordförande

PS. Boka redan nu in 2021 års konferenser 25-26 mars och 21-22 oktober.  


Anmälan
Anmälan görs som vanligt under fliken Anmälan ovan. 
Anmälningsavgiften för den digitala konferensen är 995 kr (inkl. moms)

För frågor om anmälan, bekräftelse, fakturor etc. kontakta Konferenspoolen på telefon
08-21 61 00 eller e-post info@konferenspoolen.se