Kontakt Svenska Mässan


Inredning, monterkort, fika/lunch beställning, transport, försäkring etc.

Vid frågor kring inredning, monterkort, fika/lunch beställning, transport etc. kontakta Eva Enoch på Svenska Mässan:

Eva.Enoch@gothiatowers.com alt. 031- 708 8505 


 

Godsadress till och från SvenskaMässan & Gothia Towers 

Gymnasiedagarna och Future Skills
Svenska Mässan
Att: Utställande företag, monternummer
Mässans Gata 6
412 51 GÖTEBORG

Infart till Svenska Mässans lastgård sker från Örgrytevägen.


USO Utställare Online

Via Utställare Online/ Svenska Mässan  bokar ni inredning, el, tecknar utställarförsäkring, skriver ut utställarkort och beställer ev. matkuponger.