Program

27 mars 2019

9:30-10:00
Kaffe och registrering
10:00-12:00
Maria Öhman på Upphandlingsmyndigheten förklarar begrepp och metoder kring innovationsupphandling och betydelsen av funktionskrav.

Per Englund, Karolinska sjukhuset berättar om hur innovationspartnerskap kan användas som upphandlingsverktyg för att lösa vårdrelaterade infektioner

Ur ett leverantörsperspektiv - Vad innebär innovationsupphandling för oss som företag och vilka möjligheter skapas? Pernilla Abrahamsson från SENZIME AB.
11:40-12:30 
Lunch i form av sallad serveras till anmälda deltagare.
12:30-15:00 med avbrott för kaffe
Anna-Maria Stenlund tandvårdsdirektör och ansvarig för innovationskliniken Idun, berättar om hur innovationsresan startar i teori och övergår i testbädd.

Rickard Bracken, från RISE och Nils Hörnström, Personaldirektör Örnsköldsviks kommun, berättar om vad sociala utfallskontrakt är och hur de kan användas.

Jenny Ferry och Håkan Pettersson, Västerbottens landsting, Behovsinventering på klinik - förutsättningen att bygga ett bra upphandlingsunderlag”
15:00
Dagen avslutas